E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje - SIM vtipkajte številko in # (na primer: 45#)
Hitro klicanje zadržite tipko od 2 do 9
Zadnjih deset klicanih pritisnite na zeleno slušalko / Nedavna zgodovina
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID pritisnite menijsko tipko > Nastavitve > Klic > Pošlji mojo številko > Izklop
Prikaži ID pritisnite menijsko tipko > Nastavitve > Klic > Pošlji mojo številko > Vklop
Dodajanje v imenik vpišite številko > pritisnite na Možnosti > Shrani številko
Hitri dostop do menijev pritisnite na sredinsko tipko MENI
Menijske bližnjice pritisnite na kurzorske tipke
Dostop do pisanja SMS Sporočila / Ustvari novo sporočilo / Sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop z daljšim pritiskom na tipko #
Pisanje SMS velike/male črke pritisnite na tipko #
Pisanje SMS simboli pritisnite na tipko *
Pisanje SMS presledek pritisnite na tipko 0
Dostop do pisanja MMS Sporočila / Ustvari novo sporočilo / Sporočilo / dodamo vsebino
Skok do menija fotoaparat Večpredstavnost / Fotoaparat
Utišanje zvonjenja pritisnite na desno funkcijsko tipko Tiho
Preklop vibra-zvonec pritisnite ikono Meni > Nastavitve > Profili > izberite profil in vključite Opozorilo z vibriranjem
Preklop med profili Nastavitve / Profili
Kako do spleta Splet / Domov
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite na rdečo slušalko
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice Nastavitve / Telefon / Avtomatično zaklepanje tipkovnice
Odklep tipkovnice odpremo telefon
Prikaz URA-DATUM da
Izbira jezika Nastavitve / Telefon / Jezik
Jakost slušalke med pogovorom s pritiskom na kurzorski tipki navzgor in navzdol
Vklop diktafona med pogovorom pritisnite Možnosti / Snemaj
Hitri dostop do imenika pritisnite na desno funkcijsko tipko
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve / Obnovi tovarniške nastavitve