E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje Imenik > Hitro klicanje (določite od 2 do 9)
Zadnjih deset klicanih pritisnite zeleno slušalko
Hitro klicanje - SIM številka spominskega mesta, nato #
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID pritisnite ikono Meni > Nastavitve > Nastavitve klicev > Skupne nastavitve > Pošlji mojo številko > Izklop
Prikaži ID pritisnite ikono Meni > Nastavitve > Nastavitve klicev > Skupne nastavitve > Pošlji mojo številko > Vklop
Dodajanje v imenik vpišite številko > pritisnite ikono Imenik > Shrani številko
Menijske bližnjice pritisnite na želeno ikono
Hitri dostop do menijev pritisnite ikono Meni
Dostop do pisanja SMS pritisnite ikono Sporočila > Novo sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop namenska tipka T9
Pisanje SMS velike/male črke namenska tipka Shift
Pisanje SMS simboli namenska tipka
Pisanje SMS presledek namenska tipka
Dostop do pisanja MMS pritisnite ikono Sporočila > Novo sporočilo
Skok do menija fotoaparat pritisnite na desno stransko tipko z ikono fotoaparata
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite ikono Zvočnik
Preklop vibra-zvonec pritisnite ikono Meni > Nastavitve > Profili > izberite profil in vključite Opozorilo z vibriranjem
Preklop med profili pritisnite ikono Meni, nato izberite Profili
Kako do spleta pritisnite ikono Meni > Pripomočki > Brskalnik
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite rdečo slušalko
Klic v telefonski predal z daljšim pritiskom na tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice pritisnite desno stransko tipko z ikono ključavnice
Odklep tipkovnice pritisnite desno stransko tipko z ikono ključavnice
Prikaz URA-DATUM da
Jakost slušalke pritiskajte desno stransko tipko
Izbira jezika pritisnite ikono Meni > Nastavitve > Nastavitve telefona > Jeziki
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve > Nastavitve telefona > Ponastavi nastavitve > (geslo 0000)
Hitri dostop do imenika pritisnite ikono Imenik