E-pošta Ostalo MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje ikona Telefon > Skupine > Priljubljeni
Glasovno izbiranje ne omogoča
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Dnevnik klicev
Prikaži ID v meniju Nastavitve > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Pokaži številko
Dodajanje v imenik ikona Imenik > Meni > Nov kontakt
Hitri dostop do menijev v osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Hitro klicanje - SIM ikona Telefon > vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Menijske bližnjice nastavite si jih po želji na vseh sedmih zaslonih
Skrij ID v meniju Nastavitve > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Dostop do pisanja SMS v osnovnem zaslonu ikona Sporočila
SMS-T9 vklop-izklop meni Aplikacije > Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Nastavitve tipkovnice na zaslonu > Nastavitve predlogov besed
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko s puščico navzgor
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko 123/@#*
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko presledek
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je sponka)
Skok do menija fotoaparat ikona Aplikacije > Fotoaparat ali prek nastavljene bližnjice na zaslonu
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela in izberite Tiho
Preklop med profili ne omogoča
Kako do spleta na osnovnem zaslonu je ikona za Planet
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite desno tipko na telefonu za korak nazaj
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Odklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite čez zaslon virtualno tipko ključavnice
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Prikaz URA-DATUM da
Izbira jezika v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite Jezik in tipkovnica > Izberite jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom ni mogoče snemanje
Hitri dostop do imenika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite Meni Zasebnost > Ponastavitev nastavitev (geslo ni potrebno)