E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje Imenik > Možnosti > Hitro klicanje (določite od 2 do 9)
Hitro klicanje - SIM številka spominskega mesta, nato #
Zadnjih deset klicanih pritisnite na zeleno slušalko
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID Nastavitve > Klic > Skupne nastavitve > Pošlji mojo številko > Izklop
Dodajanje v imenik vpišite številko > Možnosti > Shrani številko > Nov kontakt ali Posodobi kontakt
Prikaži ID Nastavitve > Klic > Skupne nastavitve > Pošlji mojo številko > Vklop
Hitri dostop do menijev pritisnite sredinsko menijsko tipko
Menijske bližnjice prek sredinske tipke ali nastavite menijske bližnjice v meniju Orodja > Hitri meni
Dostop do pisanja SMS Sporočila > Ustvari novo sporočilo > Sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila pritisnite Možnosti > T9 vklopljen/izklop
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite #
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila pritisnite na tipko *
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite na tipko 0
Dostop do pisanja MMS med pisanjem sporočila pritisnite menijsko tipko Možnosti in izberite Vstavi
Skok do menija fotoaparat Meni > Fotoaparat ali s pritiskom na posebno tipko Fotoaparat pri odprti tipkovnici
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko Tiho
Preklop vibra-zvonec odprite tipkovnico in nato pritisnite ter zadržite tipko #
Preklop med profili Meni > Nastavitve > Profili
Kako do spleta Meni > Brskalnik > Domov
Prekinitev dostopa do spleta med brskanjem pritisnite desno menijsko tipko Izhod in potrdite izhod iz brskalnika
Klic v telefonski predal v načinu za telefoniranje pritisnite in zadržite 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice ne omogoča, zgolj zaprete mobitel
Odklep tipkovnice pritisnite levo funkcijsko tipko, nato desno funkcijsko tipko ali zgolj odprite mobitel
Prikaz URA-DATUM Meni > Nastavitve > Zaslon > Začetni zaslon > Prikaži predmete > Velika ura (Majhna ura, Digitalna ura, Analogna ura)
Izbira jezika Meni > Nastavitve > Telefon > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite osrednjo menijsko tipko navzgor ali navzdol
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom snemanje ni mogoče
Hitri dostop do imenika v meniju Imenik ali z desno zgornjo menijsko tipko (Imenik)
Popoln izbris aparata (varnostna koda) ne omogoča, mogoče samo povrniti tovarniške nastavitve; Meni > Nastavitve > Obnovi tovarniške nastavitve> koda telefona (0000)