E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje Klicanje > Več > Klicne nastavitve > Hitro klicanje > Nastavite po želji na tipkah od 2 do 9.
Dodajanje v imenik Stiki > Novo (znak +)
Zadnjih deset klicanih Klicanje > zavihek Dnevniki klicev
Blokiranje dohodnih klicev Klicanje > Več > Blokiranje klicev/SMSjev >Upravljanje seznamov nedovoljenih/dovoljenih > Seznam nedovoljenih > ikona '+'
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) med pogovorom > ikona Številčnica
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Utišanje zvonjenja s tipkama za glasnost ob desni strani mobitela
Dostop do pisanja sporočil ikona Sporočanje
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom > ikona Snemaj
Skrij / Prikaži ID Klicanje > Več > Klicne nastavitve > Klicne nastavitve > Glasovni klic > ID Klicatelja
Izbira melodije za zvonjenje Nastavitve > Zvonjenja in glasnost > Zvonjenje klicev
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporočila izberite na tipkovnici ikono (,) in zadržite, nato izberite ikono zobnik. > Nastavitve Googlove tipkovnice > Popravki besedila > Samodejni popravek > Izklopljeno
Blokiranje dohodnih sporočil Klicanje > Več > Blokiranje klicev/SMSjev >Upravljanje seznamov nedovoljenih/dovoljenih > Seznam nedovoljenih > ikona '+'
Vpis številke SMS centra ikona Sporočanje > Več > Nastavitve za pošiljanje sporočil > Pomaknemo se nižje na Nastavitve besedilnih sporočil. > Center za podporo SMS > +38641001333
Vklop fotoaparata ikona Kamera
Ali aparat ima bliskavico da
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način za letalo ali prek menija Nastavitve. > Podatkovni promet > izključimo Mobilni Podatki
Kako do spleta ikona Chrome ali ikona UC Browser
Izklop mobilnih podatkov Nastavitve > Podatkovni promet > Izključimo Mobilni podatki.
Zaklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop na desnem robu mobitela.
Odklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop na desnem robu mobitela in s prstom podrsajte po zaslonu.
Preklop vibra-zvonec tipka za glasnost > ikona zvočnika ob jakosti glasnosti
Izbira jezika Natavitve > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve > Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi > Ponastavitev na tovarniške nastavitve > Ponastavi telefon
Vklop Možnosti za razvijalce Nastavitve > O Telefonu > Podatki o napravi > 7 x pritisk na Delovna različica
Ročna izbria operaterja Nastavitve > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji > Preišči omrežja
Odstranitev aplikacij Nastavitve > Programi > Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.