E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje - SIM ikona Telefon > vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Hitro klicanje ikona Telefon > tipka možnosti (...) > Nastavitve hitrega izbora > izberete številko za hitri izbor
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon
Glasovno izbiranje ne omogoča slovenskega izbiranja > povelečete s prstom od spodaj proti vrhu
Skrij ID Nastavitve > Pokliči > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Prikaži ID Nastavitve > Pokliči > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Prikaz številke
Hitri dostop do menijev v osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Dodajanje v imenik ikona Stiki > ikona dodaj Ustvari stik (ikona s +)
Menijske bližnjice nastavite si jih po želji na vseh zaslonih
Dostop do pisanja SMS ikona Sporočanje
SMS-T9 vklop-izklop Predvidevanje naslednje besede > Nastavitve > Predvidevanje naslednje besede > izključimo/vključimo
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko s puščico navzgor
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici zadržimo tipko (y)
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko presledek
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je sponka)
Skok do menija fotoaparat fotoaparat ali prek nastavljene bližnjice na zaslono ( Galerija )
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec pritisnite tipko za glasnost ob strani mobitela ali prek tipke za vklop/izklop mobitela
Preklop med profili mobitel nima možnosti nastavitve profilov, s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela lahko nastavite samo vibriranje, tiho ali zvonjenje
Kako do spleta v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Brskalnik (ikona Chrome)
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja ali prek menija Nastavitve > Mobilna omrežja > Podatki omogočeni ( vklop/izklop )
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 mobitel ne omogoča izbora L1/L2
Zaklep tipkovnice s tipko za vklop/izklop na desni strani mobitela
Odklep tipkovnice s tipko za vklop/izklop na desni strani mobitela ter s potegom prsta po zaslonu
Prikaz URA-DATUM da, na zaslonu
Izbira jezika Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom s tipko Domov (hiška) > ikona Snemalnik zvoka
Hitri dostop do imenika ikona Stiki
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve > Izdelaj var. kop. in pon. zaženi > Ponastav. tovarniških nast.