E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje meni Telefon > Odprite tipkovnico za klicanje. > trije kvadratki > Speed dial
Blokiranje dohodnih klicev meni Ljudje > Poiščite želeni stik. > Uredi > Block incoming calls. Na enak način tudi odblokirate stik.
Zadnjih deset klicanih meni Telefon > ikona z uro
Dodajanje v imenik meni Ljudje > znak +
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med pogovorom izberite ikono s tipkovnico.
Jakost slušalke Med pogovorom s tipkami za glasnost ob desni strani mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje meni Ljudje > Poiščite želeni stik. > uredi > Nastavi zvonj.
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > trije kvadratki > Glasovni klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem s tipkami za glasnost ob desni strani mobitela
Dostop do pisanja sporočil meni Sporočila > +
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporočila zadržite na tipki z zobnikom. > Napredno > Predvidevanje besed in Predvidevanje naslednje besede ali prek menija Nastavitve > Jezik in tipkovnica > HTC Sense Input > Napredno > Predvidevanje besed in Predvidevanje naslednje besede
Blokiranje dohodnih sporočil Ne omogoča.
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > trije kvadratki > Nastavitve > SMS > SMS Service center
Ali aparat ima bliskavico da
Vklop fotoaparata meni Fotoaparat
Kako do spleta meni Brskalnik ali Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba posebej zapreti aplikacijo. To se stori tako, da izberete ikono z 2 kvadratoma (desno od sredinske tipke) in aplikacijo potisnite navzgor.
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep telefona Kratko pritisnite na tipko za vklop/izklop in podrsajte po zaslonu.
Preklop vibra-zvonec Potegnite zavesico navzdol, izberite ikono za Nastavitve in izberite Zvočni profili (Splošno / Tiho / Sestanek / Zunaj).
Izklop mobilnih podatkov Potegnite zavesico navzdol in nato izberite ikono Mobilni podatki ali prek menija Nastavitve > Več ... > Podatovna promet > Mobilni podatki > Off
Izbira jezika meni Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Varnostno kop. in ponastavi. > Ponastavi na tovarniške nastavitve > Ponastavi telefon (kode ni treba vpisati)
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > 7 x klik na Delovna različica
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Programi