Navodila za uporabo
Zadnjih deset klicanih pritisnite na zeleno slušalko
Glasovno izbiranje ne omogoča
Hitro klicanje - SIM Imenik > Upravljanje naj 5 > dodaj med naj 5 (določite 5 oseb)
Skrij ID Nastavitve > Prikrij številko > Da
Hitro klicanje Imenik > Upravljanje naj 5 > dodaj med naj 5 (določite 5 oseb)
Dodajanje v imenik Imenik > Dodaj stik
Menijske bližnjice pritisnite na stranske tipke
Hitri dostop do menijev pritisnite na desno stransko tipko MENI
Prikaži ID Nastavitve > Prikrij številko > Ne
SMS-T9 vklop-izklop ne omogoča
Dostop do pisanja SMS pritisnite na desno stransko tipko SMS
Pisanje SMS simboli pritisnite na tipko *
Pisanje SMS velike/male črke pritisnite na tipko #
Pisanje SMS presledek pritisnite na tipko 0
Dostop do pisanja MMS ne omogoča
Utišanje zvonjenja pritisnite na desno stransko tipko za nastavljanje jakosti zvonjenja
Skok do menija fotoaparat ne omogoča
Preklop med profili Nastavitve > Zvoki & Opozorila > Sestanek, Tišina, Način Maksimum
Preklop vibra-zvonec Nastavitve > Zvoki & Opozorila > Vibrator za klice
Kako do spleta ne omogoča
Prekinitev dostopa do spleta ne omogoča
Zaklep tipkovnice pritisnite na levo stransko tipko (ikona ključavnice)
Izbor L1 L2 ne omogoča
Odklep tipkovnice pritisnite na levo stransko tipko (ikona ključavnice)
Prikaz URA-DATUM da, na zaslonu
Izbira jezika Nastavitve > Jezik
Jakost slušalke pritisnite na levo stransko tipko (Vol)
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko 0
Hitri dostop do imenika pritisnite na smerno tipko za navzdol
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve > Popolna ponastavitev > Ponastavi vse