Navodila za uporabo Internet + MMS E-pošta
Izbira melodije za zvonjenje ikona Nastavi > Nastavitev zvoka > Moj ton zvonjenja > Ton zvonjenja
Zadnjih deset klicanih ikona Klic > Nedavni stik
Blokiranje dohodnih klicev ikona Klic > Nedavni stiki > Želim > Odpri nastavitve > Napredne nastavitve > Več možnosti > Blokiranje klicev > Dodaj številko (z dodajanjem številke na seznam od te številke ne boste prejemali klicev in SMS-sporočil)
Dodajanje v imenik ikona Klic > Številka > Dodaj stik
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica).
Vklop diktafona med pogovorom Med klicem ne omogoča snemanja.
Hitro klicanje ikona Klic > Predlogi
Skrij / Prikaži ID ikona Klic > Nedavni stik > Želim > Odpri nastavitve > Napredne nastavitve > Več možnosti > Klici > Nastavitev klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Prikaz številke/Skrij številko
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Pošlji > Sporočilo
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila ikona Nastavi > Splošna nastavitev > Možnosti tipkovnice > Več možnosti > Pokaži predloge popravkov > Onemogočeno
Blokiranje dohodnih sporočil ikona Klic > Nedavni stiki > Želim > Odpri nastavitve > Napredne nastavitve > Več možnosti > Blokiranje klicev > Dodaj številko (z dodajanjem številke na seznam od te številke ne boste prejemali klicev in SMS-sporočil)
Vpis številke SMS centra meni MOje aplikacije > Sporočila > Želim > Odpri nastavitve > SMS > Center za sporočila (SMSC) > +38641001333
Vklop fotoaparata na osnovnem zaslonu ikona Fotoaparat
Kako do spleta na osnovnem zaslonu mapa Google > ikona Chrome (brskalnik)
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je vsako aplikacijo treba posebej zapreti - to naredite tako, da izberete gumb s kvadratkom ter vsako aplikacijo s potrditvijo X izključite.
Izklop mobilnih podatkov S prstom potegnite po zaslonu navzdol in potrdite ikono Prenos podatkov (izklop) ali prek menija Nastavi > Splošna nastavitev > Napredne nastavitve > Podatkovni promet > Prenos podatkov v mobilnem omrežju > Prekinite povezavo.
Zaklep telefona Pritisnite na tipko za vklop/izklop mobitela.
Odklep telefona Pritisnite na tipko za vklop/izklop mobitela in podrsajte po zaslonu od spodaj navzgor.
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost na levem robu mobitela ali prek menija Nastavi. > Nastavitev zvoka > Glasnost > Toni zvonjenja za telefon in obvestila
Izbira jezika meni Nastavi > Splošna nastavitev > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavi > Splošna nastavitev > Napredne nastavitve > Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavi > Splošna nastavitev > Napredne nastavitve > O telefonu > Delovna različica > 8-krat zapored potrdite omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja meni Nastavi > Splošna nastavitev > Napredne nastavitve > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji > Iskanje
Odstranitev aplikacij meni Nastavi > Splošna nastavitev > Napredne nastavitve > Aplikacije > Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.
Izklop / vklop premijskih sporočil moje aplikacije > Nastavi > Splošna nastavitev > Napredne nastavitve > Aplikacije > Konfiguriranje aplikacij (ikona zobnik) > Posebni dostop > Dostop za plačljiva sporočila SMS > Ponudi vse tri možnosti (Vprašaj, Nikoli ne dovoli in Vedno dovoli).