E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Izklop / vklop premijskih sporočil Meni > Nastavitve > desno zgoraj Zobnik > Posebni dostop > Dostop za plačljiva sporočila SMS
Hitro klicanje ikona Telefon > Meni > Določite s pridržanjem tipk od 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon
Dodajanje v imenik ikona Stiki> Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Stiki > Izberite stik > Urejanje stika > menijska tipka (tri pikice) > Vsi klici na odzivnik
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica, zgoraj na sredini zaslona).
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Naprava > Zvok in obvestila > Melodija zvonjenja telefona
Skrij / Prikaži ID v meniju Telefon > menijska tipka (tri pikice) > Nastavitve > Računi za klicanje> Mobitel > Nastavitve klicev GSM > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij/Prikaz številke
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos > Tipkovnica in način vnosa > Googlova tipkovnica > Popravki besedila > Prikaz predlogov > Izklopljeno
Blokiranje dohodnih sporočil ikona Sporočila > Meni (ikona tri pikice) > Blokirani stiki
Vpis številke SMS centra ikona Sporočila > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Nastavitve SMSC > Naslov storitvenega centra (+38641001333)
Vklop fotoaparata ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta ikona (mapa) Google > Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način za letalo ali prek menija Nastavitve. > Brezžične in omrežne povezave > Mobitel > Mobilna omrežja > Podatki omogočeni - odstranite kljukico.
Izklop mobilnih podatkov meni Nastavitve > Brezžično in omrežja > Podatkovni promet
Zaklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela.
Odklep telefona Tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu.
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela.
Izbira jezika meni Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Osebno > Varnostno kopiraj in ponastavi > Ponastavi na tovarniške nastavitve
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Delovna različica > 8-krat pritisnite na omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Brezžično in omrežja > Omogočanje dvojne kartice in podatkov > Mobitel > Omrežni operaterji > Razpoložljiva omrežja > Poišči omrežja
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Naprava > Aplikacije> Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.