E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje ikona Telefon > Meni > določite s pridržanjem tipk od 2 do 9
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Dnevnik klicev - ikona analogne ure
Dodajanje v imenik ikona Imenik > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Blokiranje dohodnih klicev ikona Imenik > izberite kontakt > urejanje kontakta > menijska tipka (tri pikice) > Vsi klici na odzivnik
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica, levo pod tipko Končaj)
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča snemanja
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok > Ton zvonjenja in Vibriranje > Melodija zvonjenja telefona > Izbor želene melodije
Skrij / Prikaži ID v meniju Telefon > Meni > Nastavitve > Druge nastavitve klicev > Nastavitve klicev GSM > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij/Prikaz številke
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos > Tipkovnica in način vnosa > Googlova tipkovnica > Popravljanje besedila > Samodejni popravek > Izklopljeno, Zmerno, Agesivno, Zelo agresivno
Blokiranje dohodnih sporočil ne omogoča brez dodatne aplikacije
Vpis številke SMS centra ikona Sporočila > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Sporočila SMS > Storitveni center za sporočila SMS (+38641001333)
Vklop fotoaparata na osnovnem zaslonu ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta na osnovnem zaslonu ikona (mapa) Google > Chrome
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način za letalo ali prek menija Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Več > Mobilna omrežja > Podatki omogočeni - odstranite kljukico
Izklop mobilnih podatkov s prstom potegnite po zaslonu navzdol > Mobitel > Podatkovni promet > vklop/izklop ali prek menija Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Več > Mobilna omrežja > Podatki omogočeni - odstranite kljukico
Zaklep telefona pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Odklep telefona tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela
Izbira jezika v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite > Jezik in vnos > Izberi jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite meni Osebno > Izdelaj varnostno kopijo in ponastavitev > Osebni podatki > Ponastavitev na tovarniške nastavitve > Ponastavi telefon (geslo ni potrebno)
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Delovna različica > 8 x pritisnite na omenjeni meni
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > brezžične in omrežne povezave > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji > Razpoložljiva omrežja > Poišči omrežja
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Naprava > Programi > izberete aplikacijo in potrdite Odstrani