E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje ikona Telefon > Meni > določite s pridržanjem tipk od 2 do 9
Hitro klicanje - SIM ikona Telefon > vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Dnevnik klicev - ikona analogne ure
Glasovno izbiranje ne omogoča
Prikaži ID v meniju Telefon > Meni > Nastavitve > Zvočni klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Prikaz številke
Skrij ID v meniju Telefon > Meni > Nastavitve > Zvočni klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Dodajanje v imenik ikona Imenik > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Hitri dostop do menijev v osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Menijske bližnjice nastavite si jih po želji na vseh zaslonih
Dostop do pisanja SMS na osnovnem zaslonu ikona Sporočila
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko s puščico navzgor
SMS-T9 vklop-izklop meni Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos > Tipkovnica in način vnosa > Googlova tipkovnica > Popravljanje besedila >Samodejni popravek > Izklopljeno, Zmerno, Agesivno, Zelo agresivno
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko (?123)
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko presledek
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je sponka)
Skok do menija fotoaparat ikona Fotoaparat na osnovnem zaslonu ali ikona Aplikacije > Fotoaparat
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela
Preklop med profili Meni > Nastavitve > Avdioprofili
Kako do spleta na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Google brskalnika (ikona Chrome)
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja ali prek menija Nastavitve > Brezžično in omrežne povezave > Več > Mobilna omrežja > Povezava podatkov > Izklopljeno - dodajte piko
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 mobitel ne omogoča izbora L1/L2
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Odklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu
Prikaz URA-DATUM da, na zaslonu
Izbira jezika v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite > Jezik in vnos > Izberi jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom izberite spodnjo levo menijsko tipko in izberite Začni snemanje
Hitri dostop do imenika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite meni Osebno > Izdelaj varnostno kopijo in ponastavitev > Osebni podatki > Ponastavitev na tovarniške nastavitve > Ponastavi telefon (geslo ni potrebno)