E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje pritisnite in zadržite zaporedno številko vnosa na tipkovnici
Hitro klicanje - SIM vtipkajte pozicijo na SIM n pritisnite #
Zadnjih deset klicanih meni Telefon > Dnevnik klicev
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID meni Telefon > pritisnite menijsko tipko in izberite Nastavitve > Glasovni klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Prikaži ID meni Telefon > pritisnite menijsko tipko in izberite Nastavitve > Glasovni klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Dodajanje v imenik vtipkajte telefonsko številko in izberite menijsko tipko > Dodaj med stike
Hitri dostop do menijev na osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Menijske bližnjice z nastavitvijo bližnjice na osnovni zaslon
Dostop do pisanja SMS prek menija Pošiljanje sporočil
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila pritisnite in zadržite preslednico na virtualni tipkovnici in izberite Nastavitev načinov vnosa
Pisanje SMS velike/male črke
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko 123
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko za presledek
Dostop do pisanja MMS prek menija Pisanje sporočil, za dodajanje multimedijske vsebine pritisnite tipko z oznako sponke
Skok do menija fotoaparat meni Kamera
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela in izberite ikono, ki označuje vibra način opozorila
Preklop med profili ne omogoča
Kako do spleta prek menija Brskalnik
Prekinitev dostopa do spleta ko ste v Brskalniku, pritisnite menijsko tipko > Zapri > Končaj
Klic v telefonski predal na tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop
Odklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite navzdol po zaslonu
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve izberite Jezik in vnos > Jezik
Jakost slušalke med aktivnim klicem pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom pritisnite na menijsko tipko in izberite Začni snemanje
Hitri dostop do imenika meni Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Varnostno kopiraj in ponovno zaženi > Ponastavitev na tovarniške nastavitve (geslo ni potrebno)