E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje ikona Telefon > Priljubljene ali ikona Telefon > Meni > Hitro klicanje
Hitro klicanje - SIM vtipkajte pozicijo na SIM in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Dnevnik klicev - ikona analogne ure
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID meni Telefon > pritisnite menijsko tipko in izberite Nastavitve > Glasovni klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Prikaži ID meni Telefon > pritisnite menijsko tipko in izberite Nastavitve > Glasovni klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Prikaži številko
Dodajanje v imenik vtipkajte telefonsko številko in izberite menijsko tipko > Dodaj med stike
Hitri dostop do menijev na osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Menijske bližnjice z nastavitvijo bližnjic na osnovni zaslon
SMS-T9 vklop-izklop meni Osebno > Jezik in vnos > Tipkovnica in način vnosa > Googlova tipkovnica > Samodejni popravek > Izklopljeno, Zmerno, Strogo, Zelo strogo
Dostop do pisanja SMS prek menija Pošiljanje sporočil
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko s puščico navzgor
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko (?123)
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko presledek
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je znak +)
Skok do menija fotoaparat ikona Aplikacije > Kamera ali prek nastavljene bližnjice na zaslonu
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela
Preklop med profili mobitel nima možnosti nastavitve profilov, s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela lahko nastavite samo vibriranje, tiho ali zvonjenje
Kako do spleta v osnovnem zaslonu pritisnite ikono brskalnika
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko Možnosti in Zapri > Končaj
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 mobitel ne omogoča izbora L1/L2
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Odklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite navzdol po zaslonu
Prikaz URA-DATUM da, na zaslonu
Izbira jezika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite Jezik in vnos > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom pritisnite na menijsko tipko in izberite Začni snemanje
Hitri dostop do imenika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite meni Varnostno kopiraj in ponovno zaženi > Ponastavitev na tovarniške nastavitve (geslo ni potrebno)