MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje Pritisnite in zadržite tipko 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih Pritisnite tipko za klicanje.
Dodajanje v imenik meni Imenik > Novo
Blokiranje dohodnih klicev Ne omogoča.
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Aparat ima fizično tipkovnico.
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Skrij / Prikaži ID meni Nastavitve > Klicne nastavitve > Nastavitve klicanja za kartico SIM > ID klicatelja > Skrij ID/Pošlji ID
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok > izberite profil, ki ga želite urejati. > Možnosti > Prilagodi > Melodija
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporočil Meni > Sporočila > Novo
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporočila izberite na tipkovnici Možnosti > Vhodna metoda in izberite Abc.
Blokiranje dohodnih sporočil Ne omogoča.
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Nastavitve > Besedilno sporočilo > SIM > Nastavitve profila > Profil 1 > Možnosti > Uredi > Naslov SMSC (+38641001333)
Vklop fotoaparata meni Kamera
Ali aparat ima bliskavico Mobitel nima bliskavice.
Kako do spleta meni Orodja > Storitve > Internetna storitev > Domača stran
Prekinitev dostopa do spleta Ko zapustite brskalnik, se mobilna podatkovna povezava prekine, Brskalnik > Možnosti > Izhod ali pritisk na rdečo tipko
Izklop mobilnih podatkov Ni treba, mobilni podatki se vključijo in izključijo, ko zaženemo ali zapremo brskalnik.
Zaklep telefona Telefon zaklenete z drsno tipko, ki se nahaja na desnem robu mobitela.
Odklep telefona Odklep telefona opravite z drsno tipko, ki se nahaja na desnem robu mobitela.
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Izbira jezika meni Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Meni > Nastavitve > Tovarniška ponastavitev (koda 1234)
Vklop Možnosti za razvijalce Nima te možnosti, ni androidni mobitel.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Omrežje > SIM > Izbira omrežja > Način izbire > Ročno
Odstranitev aplikacij Ne omogoča.
Izklop / vklop premijskih sporočil Ne omogoča