E-pošta Navodila za uporabo
Možnost klicanja (glasovni klic) Nima vložišča za kartico SIM.
Dostop do pisanja sporočil Nima vložišča za kartico SIM.
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik in vnos > Tipkovnica Samsung > Pametno tipkanje > Predvidevanje besedila
Blokiranje dohodnih sporočil Nima vložišča za kartico SIM.
Vpis številke SMS centra Nima vložišča za kartico SIM.
Kako do spleta meni Internet ali Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Nima vložišča za kartico SIM.
Izklop mobilnih podatkov Nima vložišča za kartico SIM.
Zaklep naprave Kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep naprave Kratek pritisk na tipko za vklop/izklop in nato podrsajte po zaslonu.
Izbira jezika meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Ponastavi > Ponastavitev na tovarniške podatke
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O tabličnem računalniku > Informacije o programski opremi > 7-krat kliknite na Številko gradnje.
Ročna izbira operaterja Nima vložišča za kartico SIM.
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije
Obračanje zaslona Na osnovnem zaslonu potegnite zavesico > Vrtenje zaslona
Kje je vložišče za SIM Nima vložišča za kartico SIM.