E-pošta Internet
Možnost klicanja (glasovni klic) Ne omogoča klicanja.
Dostop do pisanja sporočil Omogoča samo storitev iMessage (ikona iMessages).
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Settings > General > Keyboard > Auto Correction (za popravljanje) ali Predicitve (za predvidevanje)
Blokiranje dohodnih sporočil Ne omogoča sporočil SMS.
Vpis številke SMS centra Ne omogoča sporočil SMS.
Kako do spleta ikona Safari
Prekinitev dostopa do spleta izhod iz Safarija
Izklop mobilnih podatkov Settings > Mobile Data > Izključite Mobile Data.
Zaklep naprave s tipko za izklop/vklop na vrhu naprave
Odklep naprave s tipko za izklop/vklop na vrhu naprave in podrsom s prstom po zaslonu od spodaj navzgor
Izbira jezika Settings > General > Language & Region > iPad Language (ne podpira slovenščine)
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Settings > General > Reset > Reset all Content and Settings
Vklop Možnosti za razvijalce Ne omogoča.
Ročna izbria operaterja Settings > Mobile Data > Network Selection > odstranite možnost Automatic
Odstranitev aplikacij daljši pritisk na ikono > Izberite siv x.
Obračanje zaslona Odprite Control center (potegnite prst od desnega zgornjega roba navzdol) > ikona ključavnice
Kje je vložišče za SIM na desni strani tablice, spodaj