Navodila za uporabo MMS
Izklop / vklop premijskih sporočil Ne omogoča.
Hitro klicanje meni Stiki > Možnosti > Nastavitve telefonskega imenika > Hitro izbiranje > Stanje (Vključi) > Nastavite številko (izbira številke iz Imenika na mesta od 2 do 9)
Zadnjih deset klicanih tipka za klicanje (ikona slušalka) > Vsi klici
Dodajanje v imenik meni Imena > Dodaj nov stik
Blokiranje dohodnih klicev Meni > Klicni center > Klicne nastavitve > Specialne nastavitve > Črni seznam (Vključi) > Številke na črni listi
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Ni mobitel z zaslonom na dotik.
Jakost slušalke Med klicem pritisnite Možnosti. > Jakost zvoka > Jakost nastavljate s srednjo smerno tipko.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča snemanja.
Izbira melodije za zvonjenje Meni > Profili > Izberite Profil > Možnosti > Po meri > ton zvonjenja SIM1 ali SIM2
Skrij / Prikaži ID V meniju mobitela ni te možnosti.
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu nastavljate jakost zvonjenja s srednjo smerno tipko.
Dostop do pisanja sporočil Meni > Sporočila > Napiši sporočilo
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Ne omogoča predvidevanja vnosa besedila.
Blokiranje dohodnih sporočil Ne omogoča blokiranja dohodnih sporočil.
Vpis številke SMS centra Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Besedilno sporočilo > SIM1/SIM2 > Možnosti > Izberi > SMS Center > Uredi > SMSC naslov > +38641001333
Vklop fotoaparata Meni > Kamera
Ali aparat ima bliskavico Mobitel nima bliskavice.
Kako do spleta Ne omogoča.
Prekinitev dostopa do spleta Ne omogoča.
Izklop mobilnih podatkov Ne omogoča.
Zaklep telefona Pritisnite tipko Meni in nato tipko *.
Odklep telefona Pritisnite tipko Meni (odkleni) in nato tipko *.
Preklop vibra-zvonec Zadržite tipko # (aktivira se tihi profil) ali prek menija Meni > Profili (izberite želeni profil zvonjenja)
Izbira jezika Meni > Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Meni > Nastavitve > Povrni tovarniške nastavitve > 1122
Vklop Možnosti za razvijalce Ne omogoča.
Ročna izbria operaterja Meni > Nastavitve > Omrežne nastavitve > SIM1/SIM2 > Izbira omrežja > Ročno
Odstranitev aplikacij Ne omogoča.