Navodila za uporabo Internet + MMS E-pošta
Hitro klicanje Ne omogoča, lahko pa prek menija Stiki > Priljubljeni (dodamo stike med priljubljene).
Zadnjih deset klicanih v meniju Telefon
Dodajanje v imenik ikona Stiki > ustvari nov stik (znak+)
Blokiranje dohodnih klicev meni Stiki > Poiščite želeno osebo. > Uredi > Možnosti (3 pikice) > Možnosti (3 pikice) > Vsi klici na glasovno pošto
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Pritisnite virtualno menijsko tipko Tipkovnica na zaslonu.
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Med klicem ne omogoča snemanja.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok in obvestila > Nač. zvon. ob prej. fotografije
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > možnosti (3 pikice) > Klicne nastavitve > Dodatna nastavitve > ID klicatelja
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem s pritiskom na tipko za glasnost ob strani mobitela.
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočanje
Blokiranje dohodnih sporočil Ne omogoča.
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Jezik in vnos > Tipkovnice Xperia > Predlogi besed > Ne želim pomoči...
Vklop fotoaparata Pritisnite namensko tipko ob strani mobitela.
Vpis številke SMS centra meni Sporočanje > Možnosti > Nastavitve > Številka centra SMS
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način za Letalo ali prek menija Nastavitve > Brezžično in omrežja > Podatkovni promet > Mobilni podatki - prekinite povezavo (drsnik).
Kako do spleta na osnovnem zaslonu ikona (mapa) Google > Chrome
Izklop mobilnih podatkov meni Nastavitve > Brezžično in omrežja > Podatkovni promet > Mobilni prenos podatkov
Zaklep telefona Pritisnite na tipko za vklop/izklop mobitela.
Odklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu.
Preklop vibra-zvonec Pritisnite tipko za glasnost ob strani mobitela.
Izbira jezika meni Nastavitve > Sistem > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Računi in storitve > Varn. kopiranje in ponastavitev > Tovarniška ponastavitev podatkov
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > Sisten > O telefonu > Ustvari številko > 8-krat pritisnite na omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Brezžično in omrežja > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji > Način iskanja > Ročno
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Naprava > Programi - Izberemo aplikacijo in potrdimo Odstrani.