Ostalo E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje v meniju Imenik > Priljubljene
Zadnjih deset klicanih v meniju Dnevnik klicev
Hitro klicanje - SIM vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Glasovno izbiranje mobitel ne omogoča govornega klicanja
Skrij ID v meniju Nastavitve > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve > ID klicočega > Skrij številko
Prikaži ID v meniju Nastavitve > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve > ID klicočega > Prikaži številko
Dodajanje v imenik v osnovnem zaslonu ikona Imenik > Nov kontakt (virtualna tipka osebe z znakom +)
Menijske bližnjice z nastavitvijo bližnjic na zaslon
Hitri dostop do menijev z nastavitvijo bližnjic na zaslon
Dostop do pisanja SMS v meniju Sporočila
SMS-T9 vklop-izklop na virtualni tipkovnici pritisnite posebno virtualno tipko (viličast ključ), ki vas pomakne v nastavitve za vnos besedila > Nastavitve za hitro besedilo
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko s puščico navzgor
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko (& :-))
Pisanje SMS presledek pritisnite tipko za presledek na virtualni tipkovnici
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na tipki je znak slike, +)
Skok do menija fotoaparat pritisnite in zadržite namensko tipko ob strani mobitela
Utišanje zvonjenja pritisnite tipko za glasnost ob strani mobitela
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela in izberite Tihi način
Kako do spleta prek ikone Planet na zaslonu mobitela ali v meniju Brskalnik
Preklop med profili ne omogoča
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja ali v meniju nastavitve izključite prenos podatkov
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko številka 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Odklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite čez zaslon virtualno tipko ključavnice
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite > Jezik in tipkovnica > Izberite jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite meni Zasebnost > Ponastavitev nastavitev (geslo ni potrebno)