Navodila za uporabo Internet + MMS E-pošta
Izklop / vklop premijskih sporočil Meni > Nastavitve > Aplikacije > desno zgoraj tri pikice > Posebni dostop > Uporabite storitve SMS Premium
Hitro klicanje meni Telefon > zavihek Stiki > Več > Hitro izbiranje
Zadnjih deset klicanih meni Telefon > zavihek Nedavno
Dodajanje v imenik meni Stiki > znak +
Blokiranje dohodnih klicev meni Telefon > Več > Nastavitve > Blokiranje številk
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med pogovorom izberite ikono s tipkovnico.
Jakost slušalke med pogovorom s tipkami za glasnost ob levi strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Melodija zvonjenja
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > Več > Nastavitve > Več nastavitev > Pokaži moj ID klicatelja
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem s tipkama za glasnost ob levi strani mobitela ali med zvonjenjem mobitel obrnete.
Dostop do pisanja sporočil meni Sporočila > ikona z znakom za nov pogovor
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporočila izberite na tipkovnici ikono z zobnikom. > Pametno tipkanje > Predvidevanje besedila
Blokiranje dohodnih sporočil Odprite prejeto sporočilo. > Več > Blokiraj številko; Seznam blokiranih preverite v meniju Sporočila. > Več > Blokiranje številk in sporočil > Blokiranje številk
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Več > Nastavitve > Več nastavitev > Besedilna sporočila > Center za sporočila. Številka centra je +38641001333
Vklop fotoaparata 2-krat pritisk na ikono z kvadratkom ali kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta meni Internet ali Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba posebej zapreti aplikacijo. To storite tako, da izberete ikono z 2 polkvadratoma (levo od navidezne tipke s kvadratom) in aplikacijo zaprete z X.
Izklop mobilnih podatkov Potegnite zavesico navzdol in izberite ikono Mobilni podatki ali prek menija Nastavitve. > Povezave > Poraba podatkov > Mobilni podatki
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep telefona 2-krat pritisk na ikono z kvadratkom ali kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Izbira jezika meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik in vnos > Jezik
Preklop vibra-zvonec Potegnite zavesico navzdol in izberite Zvok.
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Ponastavitev > Ponastavi na tovarniške podatke > Ponastavi (kode ni treba vpisati)
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Infomacije o programski opremi > 7-krat kliknite na Številko gradnje.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Povezave > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije