E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje meni Telefon > zavihek Stiki > Več > Hitro izbiranje
Zadnjih deset klicanih meni Telefon > zavihek Dnevniki
Dodajanje v imenik meni Stiki > znak +
Blokiranje dohodnih klicev meni Stiki > poiščite želeni stik in ga odprite > Več > Dodajte na seznam za samodejno za...; seznam stikov preverite v meniju Telefon > Več > Nastavitve > Zavrnitev klica > Seznam za samodejno zavrnitev
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) med pogovorom izberite ikono s tipkovnico
Jakost slušalke med pogovorom s tipkami za glasnost ob levi strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Izbira melodije za zvonjenje meni Stiki > poiščete želeni stik > Uredi in dodate Melodijo zvonjenja
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > Več > Nastavitve > Več nastavitev > Pokaži moj ID klicatelja
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem s tipkama za glasnost ob levi strani mobitela ali med zvonjenjem obrnete aparat
Dostop do pisanja sporočil meni Sporočila > ikona s pisalom
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila med pisanjem sporočila izberite na tipkovnici ikono z zobnikom > Predvidevanje besedila ali prek menija Nastavitve > Jezik in vnos > Tipkovnici Samsung > Predvidevanje besedila
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Več > Nastavitve > Več nastavitev > Besedilna sporočila > Center za sporočila
Blokiranje dohodnih sporočil odprete prejeto sporočilo > Več > Dodaj med neželene številke; seznam blokiranih preverite v meniju Sporočila > Več > Nastavitve > Filter za neželeno pošto > Upravl.neženih številk
Vklop fotoaparata 2 x na hitro pritisnete sredinsko tipko oziroma meni Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta meni Internet ali Chrome
Izklop mobilnih podatkov potegnite zavesico navzdol in izberite ikono Mobilni podatki ali prek menija Nastavitve > Poraba podatkov > Mobilni podatki
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, tako da je aplikacijo treba posebej zapreti - to naredite tako, da izberete ikono z 2 kvadratoma (levo od sredinske tipke) in aplikacijo potisnete navzgor
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop in podrsajte po zaslonu
Preklop vibra-zvonec potegnite zavesico navzdol in izberite Zvok
Izbira jezika meni Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Varnostno kop.in ponastavi. > Ponastavi na tovarniške podatke > Ponastavi napravo (kode ni treba vpisati)
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O napravi > 7 x klik na Številko gradnje
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije > Upravitelj aplikacij