Navodila za uporabo Internet + MMS E-pošta
Izklop / vklop premijskih sporočil Nastavitve > Aplikacije > desno zgoraj tri pikice > Posebni dostopi > Upor.premijskih stor.za bes.spor.
Hitro klicanje meni Telefon > desno zgoraj tri pikice > Številke za hitro klicanje
Zadnjih deset klicanih meni Telefon > zavihek Nedavno
Dodajanje v imenik meni Stiki > znak +
Blokiranje dohodnih klicev meni Telefon > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > Blokiranje številk
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med pogovorom izberite ikono s tipkovnico.
Jakost slušalke Med pogovorom s tipkami za glasnost ob desni strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje meni Stiki > Poiščite želeni stik. > Uredi > Prikaži več > Melodija zvonjenja
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > Dodatne nastavitve > Prikaz vašega ID-ja klicatelja
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem s tipkama za glasnost ob levi strani mobitela ali med zvonjenjem mobitel obrnite.
Dostop do pisanja sporočil meni Sporočila > ikona s sporočilom
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporočila izberite na tipkovnici ikono z zobnikom. > Predvidevanje besedila ali prek menija Nastavitve > Splošno upravljanje > Nastavitve za tipkovnico Samsung > Predvidevanje besedila
Blokiranje dohodnih sporočil Odprite prejeto sporočilo > desno zgoraj tri pikice > Podrobnosti > Blokiraj in prijavi neželene klice
Vpis številke SMS centra mapa Samsung > meni Sporočila > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > Nastavitev sporočil > Besedilna sporočila > Center za sporočila, številka centra je +38641001333
Vklop fotoaparata 2-krat na hitro pritisnite tipko za vklop oziroma meni Fotoaparat.
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta meni Internet ali Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba posebej zapreti aplikacijo. To storite tako, da izberete ikono s 3 črticami (levo od navidezne tipke s kvadratom) in aplikacijo zaprete.
Izklop mobilnih podatkov Potegnite zavesico navzdol in izberite ikono Mobilni podatki ali prek menija Nastavitve > Povezave > Poraba podatkov > Mobilni podatki
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep telefona 2-krat pritisk na ikono s kvadratkom ali kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Preklop vibra-zvonec Potegnite zavesico navzdol in izberite Zvok.
Izbira jezika meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Ponastavitev > Ponastavi na tovarniške podatke > Ponastavi napravo (kode ni treba vpisati)
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Infomacije o programski opremi > 7-krat kliknite na Številko gradnje.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Povezave > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije