E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje meni Telefon > Več > Hitro izbiranje
Zadnjih deset klicanih meni Telefon > Dnevniki
Dodajanje v imenik meni Stiki > Pritisnite znak za dodajanje stika
Blokiranje dohodnih klicev meni Telefon > Več > Nastavitve > Blokiranje klicev > Seznam blokiranih
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med pogovorom izberite ikono s tipkovnico.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Jakost slušalke med pogovorom s tipkama za glasnost ob levi strani telefona
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > Več > Nastavitve > Več nastavitev > Pokaži moj ID klicatelja
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvoki in obvestila > Zvonjenje in zvoki > Melodija zvonjenja
Dostop do pisanja sporočil meni Sporočila
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu s tipko za glasnost
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanje sporočila pritisnite tipko z zobatim kolescem na tipkovnici. > Predvidevanje besedila
Blokiranje dohodnih sporočil meni Sporočila > Več > Nastavitve > Filter za neželeno pošto > Upravl.neželenih številk
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Več > Nastavitve > Več nastavitev > Besedilna sporočila > Center za sporočila
Ali aparat ima bliskavico da
Vklop fotoaparata meni Fotoaparat
Kako do spleta meni Internet ali Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja.
Izklop mobilnih podatkov Potegnite zavesico navzdol in izberite ikono Mobilni podatki ali prek menija Nastavitve. > Poraba podatkov > Mobilni podatki - odstranite kljukico
Odklep telefona Potegnite opravilno vrstico z vrha zaslona in izberite Vibriraj/Zvok/Utišaj.
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop telefona
Preklop vibra-zvonec Potegnite opravilno vrstico z vrha zaslona in izberite Vibriraj/Zvok/Utišaj.
Izbira jezika meni Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > o Napravi > 7-krat klik na Številka gradnje
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške podatke
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije > Upravitelj aplikacij