Navodila za uporabo Internet + MMS E-pošta
Izklop / vklop premijskih sporo�il Meni > Nastavitve > Aplikacije > desno zgoraj tri pikice > Posebni dostop > Uporabite stor. Premium za bes. sporo�.
Hitro klicanje ikona Telefon > zavihek Stiki > desno zgoraj tri pikice > �tevilke za hitro izbir.
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > zavihek Nedavno
Dodajanje v imenik ikona Stiki > znak +
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > Blokiranje �tevilk
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med pogovorom izberite ikono s tipkovnico.
Jakost slu�alke med pogovorom s tipkami za glasnost ob desni strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogo�a.
Izbira melodije za zvonjenje Meni > Nastavitve > Zvok in vibriranje > Melodija zvonjenja
Skrij / Prika�i ID ikona Telefon > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > Dodatne storitve > Prikaz ID klicatelja
Uti�anje zvonjenja med zvonjenjem s tipkama za glasnost ob desni strani mobitela
Dostop do pisanja sporo�il ikona Sporo�ila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporo�ila izberite na tipkovnici ikono z zobnikom. > Pametno tipkanje > izklop predvidevanja besedila (dodatno �e izklop Samodejnega preverjanja �rkovanja)
Blokiranje dohodnih sporo�il ikona Sporo�ila > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > Blokiranje �tevilk in sporo�il
Vpis �tevilke SMS centra ikona Sporo�ila > desno zgoraj tri pikice > Nastavitve > Ve� nastavitev > Besedilna sporo�ila > Center za sporo�ila (+38641001333)
Vklop fotoaparata ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta ikona Internet ali Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba posebej zapreti aplikacijo. To storite tako, da izberete ikono s 3 �rtami (levo od navidezne tipke s kvadratom) in aplikacijo s potegom navzgor odstranite z zaslona.
Izklop mobilnih podatkov Potegnite zavesico navzdol in izberite ikono Mobilni podatki ali prek menija Nastavitve. > Povezave > Poraba podatkov > Mobilni podatki
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep telefona 2-krat pritisk na zaslon ali kratek pritisk na tipko za vklop/izklop ter podrs s prstom po zaslonu
Preklop vibra-zvonec Potegnite zavesico navzdol in izberite Zvok.
Izbira jezika meni Nastavitve > Splo�no upravljanje > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Splo�no upravljanje > Ponastavitev > Ponastavitev na tovarni�ke podatke > Ponastavi (kode ni treba vpisati)
Vklop Mo�nosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Informacije o programski opremi > 7-krat kliknite na �tevilko gradnje.
Ro�na izbria operaterja meni Nastavitve > Povezave > Mobilna omre�ja > Omre�ni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije