MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje pritisnite in zadržite številko 2 do 9
Hitro klicanje - SIM vtipkajte zaporedno številko vnosa na SIM kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID meni Nastavitve > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Prikaži ID meni Nastavitve > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Dodajanje v imenik vtipkajte številko in izberite Shrani
Hitri dostop do menijev prek menijske tipke
Menijske bližnjice na glavnem zaslonu
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočila
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Način vnosa > Način vnosa
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite #
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Dodaj simbol
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite tipko 0
Dostop do pisanja MMS prek menija Sporočila
Skok do menija fotoaparat prek menija Fotoaparat
Utišanje zvonjenja pritisnite in zadržite tipko za glasnost ob strani mobitela
Preklop vibra-zvonec pritisnite in zadržite #
Preklop med profili meni Nastavitve > Zvočni profili
Kako do spleta prek menija Internet
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev klica
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko številka 1
Zaklep tipkovnice ne omogoča
Odklep tipkovnice ne omogoča
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost
Izbira jezika meni Nastavitve > Telefon > Jezik
Izbor L1 L2 ne omogoča
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika pritisnite desno funkcijsko tipko pod zaslonom
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Ponastavi > Ponastavi nastavitve (koda telefona je uporabniško določena)
Prikaz URA-DATUM na zaslonu