MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje pritisnite in zadržite tipko 2 do 9
Hitro klicanje - SIM vtipkajte številko pozicije in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID nastavite v meniju Nastavitve > Aplikacija > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Prikaži ID nastavite v meniju Nastavitve > Aplikacija > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Dodajanje v imenik v stanju pripravljenosti vtipkajte številko, potrdite tipko Možnosti in izberete Ustvari stik
Hitri dostop do menijev prek menijske tipke ali prek bližnjic na smerni tipki
Menijske bližnjice na smerni tipki
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočila ali prek bližnjice na menijski tipki
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila pritisnite in zadržite tipko *
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite *
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila pritisnite in zadržite #
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite #
Dostop do pisanja MMS prek menija Sporočila ali prek bližnjice na smerni tipki
Skok do menija fotoaparat prek menija Fotoaparat
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite smerno tipko navzdol
Preklop vibra-zvonec pritisnite in zadržite #
Preklop med profili prek menija Nastavitve > Profili telefona
Kako do spleta prek menija Brskalnik ali z nastavitvijo bližnjice na smerni tipki (ne omogoča dostopa do portala Planet)
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev klica
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice pritisnite in zadržite tipko *
Odklep tipkovnice pritisnite in zadržite tipko *
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika prek menija Nastavitve > Telefon > Jezik
Jakost slušalke med klicem pritisnite smerno tipko
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika prek menija Imenik ali prek bližnjice na smerni tipki
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve > Ponastavi > Vsi > Koda mobitela (določena ob prvem vnosu)