E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje ikona Telefon > možnosti > Hitro izbiranje - pod 2 - 9 lahko dodate osebe; klic z daljšim pristiskom na izbrano številko
Hitro klicanje - SIM ikona Telefon > številka osebe na SIM in #
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > ikona Ure na vrhu zaslona
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID ikona Telefon > Možnosti > Nastavitve > Glasovni klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Prikaži ID ikona Telefon > Možnosti > Nastavitve > Glasovni klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Prikaz številke
Hitri dostop do menijev prek bližnjic na osnovnem zaslonu
Dodajanje v imenik ikona Telefon > vtipkajte telefonsko številko in izberite Možnosti > Dodaj med stike
Menijske bližnjice na osnovnem zaslonu
Dostop do pisanja SMS ikona Sporočanje
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem pritisnite tipko Shift
SMS-T9 vklop-izklop ikona Nastavitve > Jezik in vnos > Črkovalnik kljukica/brez kljukice
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila tipka '&123'
Pisanje SMS presledek pritisnite preslednico na tipkovnici
Dostop do pisanja MMS ikona Sporočanje
Skok do menija fotoaparat ikona Fotoaparat
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost
Preklop vibra-zvonec v stanju pripravljenosti s tipko za glasnost ob strani telefona
Preklop med profili ikona Nastavitve > Zvočni profili > izberete ustrezni profil
Kako do spleta ikona Brskalnik
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Letalski način
Klic v telefonski predal ikona Telefon > pridržite številko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep tipkovnice kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika ikona Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom s tipko za glasnost ob strani aparata
Vklop diktafona med pogovorom med aktivnim klicem > možnosti Začni s snemanjem
Hitri dostop do imenika ikona Ljudje
Popoln izbris aparata (varnostna koda) ikona Nastavitve > Izdelaj varnostno kopijo in obnovi > Ponastavi na tovarniške nastavitve