E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje v stanju pripravljenosti pritisnite tipko od 2 do 9 in nato pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Hitro klicanje - SIM v stanju pripravljenosti vpišite številko osebe na SIM in pritisnite tipko #
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID meni Nastavitve > Klicanje > Pošlji št.klicatelja > Ne
Prikaži ID meni Nastavitve > Klicanje > Pošlji št.klicatelja > Da
Hitri dostop do menijev Meni na osnovnem zaslonu
Dodajanje v imenik Imena > Možnosti > Dodaj > Dodaj vizitko
Menijske bližnjice meni Nastavitve > Moje bližnjice
Dostop do pisanja SMS meni Sporočila > Ustvari sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila zadržimo # > Predvidevanje je izključeno/vključeno
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnemo #
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila pritisnemo *
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnemo 0
Dostop do pisanja MMS meni Sporočila > Ustvari sporočilo > možnosti > Vstavi predmet
Skok do menija fotoaparat meni Fotografije > Kamera
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem tipka Utišaj
Preklop vibra-zvonec v stanju pripravljenosti zadržimo #
Preklop med profili meni Nastavitve > Profili
Kako do spleta v stanju pripravljenost pridržite 0
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev zveze
Klic v telefonski predal v stanju pripravljenosti zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice Meni in *
Odklep tipkovnice sredinjska tipka in nato *
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik telefona
Jakost slušalke med pogovorom s tipko na desni strani telefona
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom > Možnosti > meni > Aplikacije > Snemalnik > rdeča tipka na zaslonu
Hitri dostop do imenika Imena
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Pon. tovarn. nast. > Vse (koda 12345)