Internet + MMS E-pošta
Izklop / vklop premijskih sporočil Nastavitve > Splošno > Aplikacije > desno zgoraj tri pikice > Konfig. Aplikacije > Poseben dostop > Dostop Premium SMS
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Zgodovina klicev
Hitro klicanje ikona Telefon > zavihek Klic > Meni > Hitro klicanje
Dodajanje v imenik ikona Telefon > zavihek Imenik > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > zavihek Klic > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve klicev > Blokiraj klic in zavrni s sporočilom > Blokirane številke > + dodajanje številk za blokado
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica, desno poleg tipke Končaj).
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Med klicem ne omogoča snemanja.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok in Obvestilo > Zvok > Melodija
Skrij / Prikaži ID meni Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Napredne nastavitve > Več > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij/Prikaži številko
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica in metode vnašanja > Tipkovnica LG > Splošno > Besedni predlogi > vklop/izklop funkcije
Blokiranje dohodnih sporočil ikona Sporočila > Meni (ikona tri pikice) > Blokirani stiki > + dodajanje številk za blokado sporočil
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila
Vpis številke SMS centra Ne omogoča.
Kako do spleta na osnovnem zaslonu ikona Chrome (brskalnik)
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Vklop fotoaparata na osnovnem zaslonu ikona Fotoaparat
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba posebej zapreti aplikacijo. To storimo tako, da izberemo tipko desno od sredinske tipke in aplikacijo potisnite levo ali desno z zaslona.
Izklop mobilnih podatkov S prstom potegnite po zaslonu navzdol in potrdite ikono Podatki (izklop) ali prek menija Nastavitve. > Omrežja > Mobilni podatki, prekinite povezavo.
Zaklep telefona Dvakrat potrkajte po zaslonu ali pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na hrbtni strani.
Odklep telefona Dvakrat potrkajte po zaslonu ali pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na hrbtni strani mobitela in potegnite s prstom po zaslonu (samo v primeru, da ni nastavljen zaklep zaslona).
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost na levem robu mobitela.
Izbira jezika meni Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Jezik
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Informacije o programski opremi > Številka verzije - 8-krat zapored potrdite omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Omrežja > Povezljivost > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji> Išči omrežja
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Splošno > Upravljanje z napravo > Varnostna kopija in ponastavitev > Ponastavi > Ponastavitev na tovarniške podatke > Ponastavi telefon - vnos varnosne kode ni potreben (v primeru, da uporabnik ni sam nastavil kode zaklepa)
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Splošno > Upravljanje z napravo > Aplikacije > Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.