E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje Imenik > Hitro klicanje (določite od 2 do 9)
Hitro klicanje - SIM številka spominskega mesta, nato #
Zadnjih deset klicanih pritisnite na zeleno slušalko (nedavna zgodovina)
Skrij ID pritisnite ikono Meni > Nastavitve > Nastavitve klicev > Skupne nastavitve > Pošlji mojo številko > Izklop
Glasovno izbiranje ne omogoča
Dodajanje v imenik vpišite številko > pritisnite ikono za Nastavitve > Shrani številko
Hitri dostop do menijev pritisnite ikono Meni
Menijske bližnjice pritisnite na želene ikone
Dostop do pisanja SMS pritisnite ikono Sporočila > Novo sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila pritisnite tipko T9
Pisanje SMS velike/male črke namenska tipka puščica navzgor
Pisanje SMS simboli namenska tipka
Pisanje SMS presledek namenska tipka
Skok do menija fotoaparat pritisnite na desno stransko tipko z ikono fotoaparata
Dostop do pisanja MMS pritisnite ikono Sporočila > Novo sporočilo
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite ikono Zvočnik
Preklop med profili pritisnite ikono Meni, nato izberite Profili
Preklop vibra-zvonec pritisnite ikono Meni > Nastavitve > Profili > izberite profil in vključite Opozorilo z vibriranjem
Kako do spleta pritisnite ikono Meni, nato izberite Brskalnik
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite na tipko (je edina)
Prikaži ID pritisnite ikono Meni > Nastavitve > Nastavitve klicev > Skupne nastavitve > Pošlji mojo številko > Vklop
Klic v telefonski predal z daljšim pritiskom na tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Odklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Prikaz URA-DATUM da
Izbira jezika pritisnite ikono Meni > Nastavitve > Nastavitve telefona > Jeziki
Jakost slušalke na levi stranski tipki
Hitri dostop do imenika pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) v meniju Nastavitve > Nastavitve telefona > Ponastavi nastavitve (koda: 0000)
Vklop diktafona med pogovorom pritisnite ikono za + in nato izberite Snemaj