E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje ikona Telefon > Priljubljene > Meni > Hitro klicanje
Hitro klicanje - SIM ikona Telefon > vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Zgodovina
Glasovno izbiranje ne omogoča govornega klicanja
Skrij ID Nastavitve > Nastavitve klicev > Additional Call settings > ID klicatelja > Skrij številko
Prikaži ID Nastavitve > Nastavitve klicev > Additional Call settings > ID klicatelja > Pokaži številko
Dodajanje v imenik ikona Imenik > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Hitri dostop do menijev v osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Menijske bližnjice nastavite si jih po želji na vseh zaslonih
SMS-T9 vklop-izklop Nastavitve > Splošno > Jezik in vnos > Tipkovnica in metode vnašanja > Tipkovnica LG > Predlogi besed > Napredni predlog besedila
Dostop do pisanja SMS na osnovnem zaslonu ikona Sporočila
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko s puščico navzgor
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko ( :-) # ! ?)
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko presledek
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je sponka)
Skok do menija fotoaparat Aplikacije > Fotoaparat ali prek nastavljene bližnjice na zaslonu
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na hrbtni strani aparata
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost na hrbtni strani aparata
Preklop med profili aparat nima možnosti nastavitve profilov, s pritiskom na tipko za vklop/izklop aparata lahko nastavite samo vibriranje, tiho ali zvonjenje
Kako do spleta v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Brskalnik (ikona zemlje)
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja ali prek menija Nastavitve > Posredovanje & omrežje > Mobilna omrežja > Podatki so omogočeni - odstranite kljukico
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice dvakrat potrkajte po zaslonu ali pritisnite tipko za vklop/izklop aparata
Odklep tipkovnice dvakrat potrkajte po zaslonu ali pritisnite tipko za vklop/izklop aparata
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika Nastavitve > Splošno > Jezik in vnos > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na hrbtni strani aparata
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve > Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške podatke (geslo ni potrebno)