E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje ikona Telefon > Priljubljene ali ikona Telefon > Meni > Hitro klicanje
Hitro klicanje - SIM ikona Telefon > vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Zgodovina klicev
Glasovno izbiranje ne omogoča govornega klicanja
Skrij ID meni > Nastavitve> Omrežja > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Prikaži ID meni > Nastavitve> Omrežja > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Pokaži številko
Hitri dostop do menijev v osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Dodajanje v imenik ikona Imenik > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Dostop do pisanja SMS na osnovnem zaslonu ikona Sporočila
Menijske bližnjice nastavite si jih po želji na vseh zaslonih
SMS-T9 vklop-izklop meni > Nastavitve > Jezik in vnos > Tipkovnica in metode vnašanja > Tipkovnica LG > Predlogi besed > Predvidevanje
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko s puščico navzgor
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko "123?"
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite preslednico
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je sponka)
Skok do menija fotoaparat ikona Aplikacije > Fotoaparat ali prek nastavljene bližnjice na zaslonu
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na levi strani mobitela
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost na levi strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela
Kako do spleta na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Internet (ikona zemlje)
Preklop med profili mobitel nima možnosti nastavitve profilov
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja ali prek menija Nastavitve > Posredovanje & omrežje > Mobilna omrežja > Podatki so omogočeni - odstranite kljukico
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela na desni strani telefona
Odklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela na desni strani telefona
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni > Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik
Jakost slušalke s tipakama za glasnost na levi strani telefona
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom snemanje ni mogoče
Hitri dostop do imenika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Varnostna kopija in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške podatke