E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje Imenik > Ogled > Možnosti > Nastavi za hitro klicanje
Hitro klicanje - SIM številka spominskega mesta, nato #
Zadnjih deset klicanih pritisnite na tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID Nastavitve > Klic > Pošlji mojo številko > Izklop
Prikaži ID Nastavitve > Klic > Pošlji mojo številko > Vključeno
Dodajanje v imenik Imenik > Možnosti > Dodaj nov kontakt
Menijske bližnjice prek sredinske tipke Meni ali z dodajanjem bližnjic v meniju Pojdi na (leva menijska tipka pod zaslonom)
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila pritisnite Možnosti > Način vnosa (T9 način/Abc način)
Hitri dostop do menijev prek tipke Meni ali z dodajanjem bližnjic v meniju Pojdi na (leva menijska tipka pod zaslonom)
Dostop do pisanja SMS Sporočila > Novo
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite #
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila pritisnite *
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite 0
Dostop do pisanja MMS med pisanjem sporočila pritisnite menijsko tipko Možnosti in izberite Vstavi
Skok do menija fotoaparat Meni > Medija > Fotoaparat
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko Tiho
Preklop vibra-zvonec odprite tipkovnico in nato pritisnite ter zadržite tipko #
Kako do spleta Meni > Brskalnik
Preklop med profili Meni > Nastavitve > Profili
Prekinitev dostopa do spleta med brskanjem pritisnite desno menijsko tipko Izhod in potrdite izhod iz brskalnika
Klic v telefonski predal v načinu za telefoniranje pritisnite in zadržite 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice zgolj zaprete mobitel ali Meni > Nastavitve > Telefon > Avtomatsko zaklepanje tipkovnice > Vključeno
Odklep tipkovnice odprete mobitel
Prikaz URA-DATUM ura je na zaslonu
Izbira jezika Meni > Nastavitve > Telefon > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite osrednjo menijsko tipko navzgor ali navzdol
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom pritisnite tipko Možnosti > Snemaj
Hitri dostop do imenika tipka Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Meni > Nastavitve > Obnovi tovarniške nastavitve> Podatki in nastavitve > koda telefona (0000)