E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje ikona Telefon > Pritisnite in zadržite številke od 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > zavihek Klicalnik
Dodajanje v imenik ikona Stiki > Ustvarjanje novega stika
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Klicalnik > Možnosti (ikona treh pik) > Filter nadlegovanja
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) med klicem > ikona z oznako tipkovnice
Jakost slušalke med pogovorom s tipkami za glasnost ob strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje ikona Nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja za kartico SIM 1/SIM2
Skrij / Prikaži ID ikona Telefon > Klicalnik > Možnosti (ikona treh pik) > Nastavitve > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu s tipkama za glasnost ob strani mobitela
Dostop do pisanja sporočil ikona Sporočila
Blokiranje dohodnih sporočil meni Sporočila > Meni > Filter za nadlegovanje > zavihek Sporočila
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Več (ikona s tremi pikami) > Nastavitve > Napredno> Številka centra SMS
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem pritisnite tri črtice ob levem robu. > Več > Tipkanje > Tipkanje in samopopravki > Izključimo 'Samopopravki' in 'Predvidevanja samodejnega vnosa'.
Vklop fotoaparata ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta ikona Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba aplikacijo posebej zapreti.
Zaklep telefona s tipko za vklop/izklop ob strani mobitela
Preklop vibra-zvonec s tipko za glasnost ob strani telefona > pritisk na ikono zvončka/mobitela
Izklop mobilnih podatkov ikona Nastavitve > Več > Mobilno omrežje > Mobilni podatki > Izklop
Odklep telefona s tipko za vklop/izklop ob strani mobitela in podrsom s prstom po zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Dodatne nastavitve > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Dodatne nastavitve > Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > 7-krat potrdite možnost Delovna različica.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Več > Mobilno omrežje > Operater > Izključite Samodejno izbiro.
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije
Izklop / vklop premijskih sporočil Ne omogoča