Internet + MMS E-pošta Navodila za uporabo Navodila za uporabo
Hitro klicanje Pritisnite in zadržite številke od 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > zavihek Klicalnik
Dodajanje v imenik ikona Stiki, Pritisnite ikono za dodajanje slika (+ Nov stik).
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Klicalnik > Možnosti > Filter nadlegovanja
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med klicem pritisnite ikono z oznako tipkovnice.
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Skrij / Prikaži ID ikona Telefon > Klicalnik > Možnosti > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost.
Izbira melodije za zvonjenje ikona Nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja telefona
Dostop do pisanja sporočil ikona Sporočila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem pritisnite in zadržite tipko Swype (tipka v levem spodnjem kotu). > Nastavitve > Predvidevanje naslednje besede
Blokiranje dohodnih sporočil meni Sporočila > Meni > Filter nadlegovanja > zavihek Sporočila
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Meni > Nastavitve > Dodatno > Številka centra SMS
Vklop fotoaparata ikona Kamera
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta ikona Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba aplikacijo posebej zapreti.
Izklop mobilnih podatkov Potegnite 'zavesico' navzdol. > Bližnjice > ikona Mobilni podatki
Odklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite s prstom prek zaslona.
Zaklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela.
Preklop vibra-zvonec Potegnite 'zavesico' navzdol. >Bljižnice > ikona za glasnost (Vibriranje/Tiho/Zvok)
Izbira jezika meni Nastavitve > Dodatne nastavitve > Jezik in vnos > Jezik in območje > Jezik
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > 7-krat potrdite možnost Delovna različica.
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Dodatne nastavitve > Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Več > Mobilno omrežje > Operater > Izključite Samodejno izbiro.
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije