E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Izklop / vklop premijskih sporočil Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Aplikacije > Spodaj možnost Nastavitve > Posebni dostop > Dostop za plačljiva sporočila SMS
Hitro klicanje ikona Klicalnik (telefon) > Pritisnite in zadržite številke od 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih ikona Klicalnik (telefon) > zavihek Klicalnik
Dodajanje v imenik ikona Stiki > Nov stik '+'
Blokiranje dohodnih klicev ikona Klicalnik (telefon) > Možnosti (ikona treh pik) > Blokirano
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) med klicem > ikona z oznako tipkovnice
Jakost slušalke med pogovorom s tipkami za glasnost ob strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje ikona Nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja za kartico SIM1
Skrij / Prikaži ID ikona Klicalnik (telefon) > Možnosti (ikona treh pik) > Nastavitve > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Dostop do pisanja sporočil ikona Sporočanje
Utišanje zvonjenja s tipkama za glasnost ob strani telefona
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem pritisnite tri črtice v levem robu. > Več > Več nastavitev > Tipkanje > Tipkanje in samopopravki > Izključite 'Samopopravki'.
Blokiranje dohodnih sporočil meni Sporočanje > Več > Blokirano > zavihek Sporočila
Vpis številke SMS centra meni Sporočanje> Več > Nastavitve > Napredno > Številka centra SMS
Vklop fotoaparata ikona Kamera
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta ikona Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba aplikacijo posebej zapreti.
Izklop mobilnih podatkov ikona Nastavitve > Brezžično in omrežja > Mobilno omrežje > Mobilni podatki > Izklop
Zaklep telefona s tipko za vklop/izklop ob strani mobitela
Odklep telefona s tipko za vklop/izklop ob strani mobitela in podrsom s prstom po zaslonu
Preklop vibra-zvonec s tipko za glasnost ob strani mobitela > pritisk na ikono zvončka/mobitela
Izbira jezika meni Nastavitve > Sistem > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Sistem > Ponastavi > Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > Sistem > O telefonu > 7-krat potrdite možnost Delovna različica.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Brezžično in omrežja > Mobilno omrežje > Operater > Izključite Samodejno izbiro.
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije