Internet + MMS Navodila za uporabo E-pošta
Izklop / vklop premijskih sporočil meni Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije > meni (ikona treh pik) > Posebni dostop > Dostop za plačljiva sporočila SMS > Messages > Vedno dovoli
Hitro klicanje tipka za klicanje (ikona slušalka) > Telefon > Pritisnite in zadržite številke od 2 do 9 ali tipka za klicanje (ikona slušalka). > meni (ikona treh pik) > Nastavitve > Hitro klicanje
Zadnjih deset klicanih tipka za klicanje (ikona slušalka) > Telefon > Vsi klici
Dodajanje v imenik ikona Telefon > zavihek Stiki > Ustvari nov stik (s pritiskom na +)
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > meni (ikona treh pik) > Blokirano > Nastavitve (ikona zobnik) > Seznam blokiranih > Dodaj (+) (z blokiranih številk ne boste prejemali klicev in sporočil)
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med klicem potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica, levo spodaj na zaslonu).
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča snemanja med pogovorom.
Izbira melodije za zvonjenje ikona Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Zvok > Melodija zvonjenja telefona > SIM1/SIM2
Skrij / Prikaži ID tipka za klicanje (ikona slušalka) > Telefon > meni (ikona treh pik) > Nastavitve > SIM1/SIM2 > Več > ID klicatelja
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila (Messages) > ikona Začni klepet
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos > Tipkovnica Microsoft SwiftKey > Tipkanje > Samopopravki (vklop/izklop z drsnikom)
Blokiranje dohodnih sporočil meni Sporočila (Messages) > meni (ikona treh pik) > Neželeno in blokirano > meni (ikona treh pik) > Blokirani stiki > Dodaj številko (z blokiranih številk ne boste prejemali klicev in sporočil)
Vpis številke SMS centra Ne omogoča vnosa.
Vklop fotoaparata na osnovnem zaslonu ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Kako do spleta na osnovnem zaslonu ikona Chrome (brskalnik)
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba posebej zapreti vsako aplikacijo. To storite tako, da na osnovnem zaslonu podrsate s spodnje strani zaslona navzgor in nato zaprete odprte aplikacije (ikona zabojnika za smeti).
Izklop mobilnih podatkov Na osnovnem zaslonu potegnite zavesico po zaslonu navzdol in izključite Mobilne podatke ali pa to storite prek menija Nastavitve. > Mobilno omrežje > Mobilni podatki > Z drsnikom izključite podatke.
Zaklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na desnem robu mobitela.
Odklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na desnem robu mobitela in potegnite s prstom po zaslonu (samo v primeru, da ni nastavljen zaklep zaslona).
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost na desnem robu mobitela ali prek menija Nastavitve. > Zvoki in vibriranje > Zvok > Več nastavitev > Vibriranje ob zvonjenju (drsnik)
Izbira jezika meni Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jeziki in vnos > Jezik in regija > Jeziki
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Sistem in posodobitve> Ponastavi > Ponastavitev telefona > Potrdite Ponastavitev telefona (tovarniška ponastavitev - vpis kode ni potreben).
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > 7-krat potrdite možnost Številka graditve.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Mobilno omrežje > Mobilni podatki > Operater > Samodejno > Z drsnikom nastavite samodejno izbiro ali jo izključite.
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije > Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.