E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Izklop / vklop premijskih sporočil Meni > Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Posebni dostop za aplikacije > Dostop za plačljiva sporočila SMS (Vprašaj, Nikoli ne dovoli, Vedno dovoli)
Hitro klicanje ikona Telefon > zavihek Stiki > Ikona tri pike (desno zgoraj na ekranu) > Nastavitve > Speed dial settings > nastavite hitro klicanje na številkah od 2 do 9
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > zavihek Nedavni
Dodajanje v imenik ikona Telefon > zavihek Stiki > Ustvari nov stik (s pritiskom na +)
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Klici > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Blokirane številke> Dodaj številko (Blokiranje klicev in sporočil z določenih številk)
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica, na sredini zaslona).
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča snemanja med pogovorom.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok > Zvonjenje ob klicih na SIM1 (ali SIM2)
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > možnosti (3 pikice) > Nastavitve > Računi za klicanje> Nastavitve SIM1 > Nastavitve klicev GSM > Dodatna nastavitve > ID klicatelja > Skrij/Prikaži številko
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila (Messages) > ikona Začni klepet
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Sistem > Jezik in vnos > Tipkovnice > Zaslonska tipkovnica > Gboard > Popravki besedila > Prikaz predlogov > Izklopljeno
Blokiranje dohodnih sporočil ikona Sporočila (Messages) > Meni (ikona tri pikice ) >Neželeno in blokirano > Meni (ikona tri pikice ) > Blokirani stiki > Dodajte z znakom + (blokiranje klicev in sporočil z določenih številk).
Vpis številke SMS centra Ne omogoča vnosa.
Vklop fotoaparata na osnovnem zaslonu ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Kako do spleta na osnovnem zaslonu ikona Chrome (brskalnik)
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba posebej zapreti vsako aplikacijo. To storite tako, da izberete na osnovnem zaslonu ikono kvadrat in nato Počisti vse.
Izklop mobilnih podatkov S prstom potegnite po zaslonu navzdol, izberite ikono Mobilni podatki in potrdite izklop. Lahko pa to storite prek menija Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje > Prenos podatkov v mobilnem omrežju - izključite z drsnikom.
Zaklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na desnem robu mobitela.
Odklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na desnem robu mobitela in potegnite s prstom po zaslonu (samo v primeru, da ni nastavljen zaklep zaslona).
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost na desnem robu mobitela ali prek menija Nastavitve. > Zvok > Vibriraj tudi za klice (drsnik).
Izbira jezika meni Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnos> Jeziki
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Sistem > Dodatno > Ponastavi možnosti > Izbriši vse podatke (ponastavitev na tovarniške nastavitve) > Ponastavi telefon - vnos varnosne kode ni potreben.
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > Sistem > O telefonu > Dodatno > Delovna različica> 7-krat pritisnite na omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Omrežje in internet > Omogočanje dvojne kartice in podatkov > Izberite, za kateri SIM to želite. > Omrežje > Potrdite samodejno izbiro omrežja.
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Prikaži vse aplikacije > Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.