Navodila za uporabo Internet + MMS E-pošta
Izklop / vklop premijskih sporočil meni Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dodatno > Posebni dostop za aplikacije > Dostop za plačljiva sporočila SMS > Vedno dovoli, Nikoli ne dovoli, Vprašaj
Hitro klicanje Hitrega klicanja ni mogoče nastaviti, edina možnost je, da damo kontakt med priljubljene stike.
Zadnjih deset klicanih v meniju Telefon > Nedavno
Dodajanje v imenik ikona Telefon > zavihek Stiki > Ustvari nov stik
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Blokirane številke > Dodaj številko (z blokiranih številk ne boste prejemali klicev in SMS-sporočil)
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica, na sredini zaslona).
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja telefona
Skrij / Prikaži ID v meniju Telefon > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Računi za klicanje > Nastavitve dvojne kartice SIM (izberite SIM-kartico) > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij/Prikaži številko
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem pritisnite tipko za znižanje glasnosti na desnem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila (Messages)
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnos > Tipkovnica in vnosi > Navidezna tipkovnica > Gboard > Popravki besedila > Predlogi > Predlogi za naslednjo besedo (vklop/izklop)
Blokiranje dohodnih sporočil ikona Sporočila (Messages) > Meni (ikona tri pikice) > Blokirani stiki > Dodaj številko (blokiranje klicev in sporočil z določenih številk)
Vpis številke SMS centra Ne omogoča.
Vklop fotoaparata na osnovnem zaslonu ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Kako do spleta na osnovnem zaslonu ikona Chrome (brskalnik)
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba posebej zapreti aplikacijo.
Izklop mobilnih podatkov S prstom potegnite po zaslonu navzdol. > Mobitel > Mobilni podatki > vklop/izklop ali prek menija Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje > Prenos podatkov v mobilnem omrežju - izključite z drsnikom.
Zaklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela.
Odklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu (samo v primeru, ko ni nastavljen zaklep mobitela).
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Izbira jezika meni Nastavitve > Sistem > Jezik in vnos > Jeziki
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Sistem > Dodatno > Ponastavi možnost > Izbriši vse podatke (ponastavitev na tovarniške nastavitve) > Ponastavi telefon - vnos varnostne kode ni potreben.
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > Sistem > O telefonu > Delovna različica > 8-krat pritisnite na omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje > SIM > Dodatno > Samodejno izberi omrežje
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Prikaži vse aplikacije > Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.
Kako blokirati posamezno telefonsko številko (klic, SMS)? Tudi pri Cat aparatih od verzije Android 8 dalje se sporočila in klici blokirajo istočasno v meniju ikona Telefon > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Blokirane številke > Dodaj številko (z blokiranih številk ne boste prejemali klicev in SMS-sporočil). Ali pa to uredite v meniju ikona Sporočila (Messages) > Meni (ikona tri pikice) > Blokirani stiki > Dodaj številko (blokiranje klicev in sporočil z določenih številk). Postopek blokira klice in SMS-sporočila iz številke, ki jo vnesemo.
Preverjanje številke SMSC pri Cat aparatih Android 8. Tudi pri Cat aparatih od verzije Android 8 dalje se sporočila in klici blokirajo istočasno v meniju ikona Telefon > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Blokirane številke > Dodaj številko (z blokiranih številk ne boste prejemali klicev in SMS-sporočil). Ali pa to uredite v meniju ikona Sporočila (Messages) > Meni (ikona tri pikice) > Blokirani stiki > Dodaj številko (blokiranje klicev in sporočil z določenih številk). Postopek blokira klice in SMS-sporočila iz številke, ki jo vnesemo.