Navodila za uporabo Internet + MMS E-pošta
Izklop / vklop premijskih sporočil Meni > Nastavitve > Aplikacije > desno zgoraj Zobnik > Posebni dostop > Dostop za plačljiva sporočila SMS
Hitro klicanje ikona Telefon > Meni > Določite s pridržanjem tipk od 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih v meniju Telefon > Zgodovina klicev
Dodajanje v imenik ikona Telefon > zavihek Imenik > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Blokiranje klicev > Dodaj številko > Blokiraj klice in sporočila s številke
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Številčnica).
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Med klicem ne omogoča snemanja.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Naprava > Zvok > Melodija zvonjenja telefona
Skrij / Prikaži ID v meniju Telefon > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Računi za klicanje > Nastavitve dvojne kartice SIM (izberite SIM-kartico)> Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij/Prikaži številko
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos > Tipkovnica in način vnosa > Navidezna tipkovnica > Googlova tipkovnica > Popravki besedila > Predlogi > Prikaz vrstice s predlogi (izključite to možnost)
Blokiranje dohodnih sporočil Sporočila in klici se blokirajo istočasno v meniju Telefon. > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Blokiranje klicev > Dodaj številko > Blokiraj klice in sporočila s številke
Vpis številke SMS centra ikona Sporočila > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Dodatne nastavitve > Sporočila SMS > Številka centra za sporočila (+38641001333)
Vklop fotoaparata na osnovnem zaslonu ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Kako do spleta na osnovnem zaslonu ikona Chrome (brskalnik)
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način za letalo ali prek menija Nastavitve. > Brezžično in omrežja > Podatkovni promet > Prenos podatkov (drsnik za vklop/izklop)
Izklop mobilnih podatkov S prstom potegnite po zaslonu navzdol. > Podatkovni promet > vklop/izklop ali prek menija Nastavitve > Brezžično in omrežja > Podatkovni promet > Prenos podatkov (drsnik za vklop/izklop)
Zaklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela.
Odklep telefona Tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu (če ni dodatno nastavljen zaklep zaslona).
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela.
Izbira jezika V osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite > Jezik in vnos > Izberi jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite meni Osebno. > Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške nastavitve > Ponastavi telefon (geslo ni potrebno)
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Delovna različica > 8-krat pritisnite na omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Brezžično in omrežja > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji > Razpoložljiva omrežja > Poišči omrežja
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Naprava > Aplikacije> Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.