E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Izklop / vklop premijskih sporočil Meni > Nastavitve > Aplikacije > zgoraj desno zobnik > Posebni dostop > Dostop za plačljiva sporočila SMS
Hitro klicanje meni Telefon > desno zg. 3 pikice > Speed dial settings
Zadnjih deset klicanih Phone > Recents
Blokiranje dohodnih klicev Contacts / Edit Contact / zg. levo 3 pikice / obkljukamo All calls to voicemail
Dodajanje v imenik meni Contats > '+'
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med pogovorom izberite ikono s tipkovnico.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Jakost slušalke Tipki za uravnavanje glasnosti ob desni strani
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja telefona
Skrij / Prikaži ID meni Phone > (zg. v desnem kotu 3 pikice) > Nastavitve > Klici > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Dostop do pisanja sporočil meni Messsages
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem s tipko za glasnost navzdol
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos > Tipkovnica in način vnosa > Virtualna tipkovnica > Tipkovnica za Blackberry > Popravki besedila > Prikaz predlogov > Izklopljeno
Blokiranje dohodnih sporočil meni Phone > (zg. v desnem kotu 3 pikice) > Nastavitve > Blokiranje klicev (tudi sms) > Dodaj številko
Vpis številke SMS centra /
Vklop fotoaparata ikona Camera
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta ikona Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja.
Izklop mobilnih podatkov meni Nastavitve > Podatkovni promet > Prenos podatkov v mob. omrežjih
Zaklep telefona tipka za vklop/izklop
Odklep telefona tipka za vklop/izklop
Preklop vibra-zvonec z daljšim pritiskom na tipko za zmanjšanje jakosti zvonenja
Izbira jezika meni Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Osebno > Varno. kopiranje in ponast. Pon. na tovarniške nastavitve
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Delovna različica> 8-krat pritisnite na omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji > Razpoložljiva omrežja > Poišči omrežja
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Naprava > Aplikacije> Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.