E-pošta Internet
Mo�nost klicanja (glasovni klic) Ne omogo�a klicanja.
Dostop do pisanja sporo�il Omogo�a le iMessages sporo�ila.
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Settings > Keyboard > Auto Correction (za popravljanje) ali Predicitve (za predvidevanje)
Blokiranje dohodnih sporo�il Ne omogo�a sporo�il SMS.
Vpis �tevilke SMS centra Ne omogo�a sporo�il SMS.
Kako do spleta Ikona Safari
Prekinitev dostopa do spleta Izhod iz Safarija
Izklop mobilnih podatkov Settings > Mobile Data > Mobile Data (izklju�ite)
Zaklep naprave S tipko za vklop/izklop na vrhu tablice
Odklep naprave Tipka za izklop/vklop na vrhu tablice in poteg s prstom po zaslonu
Izbira jezika Settings > General > Language & Region > iPad Language
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Settings > General > Reset > Erase all Content and Settings (nima prednastavljene kode)
Vklop Mo�nosti za razvijalce Ne omogo�a.
Ro�na izbria operaterja Settings > Carrier > izklopite Automatic > Izberite operaterja s seznama.
Odstranitev aplikacij Dalj�i pritisk na ikono > Delete App
Obra�anje zaslona S potegom 'zavesice' iz desnega zgornjega kota navzdol > Izberemo mo�nost klju�avnice.
Kje je vlo�i��e za SIM Na desni robu tablice