Netgem Daljinec Ruwido R107 za Netgem 7700
Barva:  :