0

Kaj omogoča uporabnikom?
 • Varnost 24 ur na dan.
 • Samostojno in bolj neodvisno bivanje na svojem domu.
 • Detekcijo dima (požarna varnost) in izliva vode (poplavna varnost).
 • Pomoč tudi, kadar sami ne morejo sprožiti klica.
 • Enostavno uporabo in montažo brez vrtanja in posebnih napeljav.
 • Hitro prilagoditev spremenjenim potrebam uporabnika z razširitvijo funkcionalnosti.
Kaj omogoča svojcem uporabnika?
 • Stalen stik s svojci in občutek varnosti.
 • Lažje usklajevanje dnevnih obveznosti.
 • Hitro obveščanje v primeru klica na pomoč.
 • Strokovno podporo usposobljenega osebja v asistenčnem centru.

Kako deluje E-oskrba?

Shema Shema Shema

Kaj vključuje osnovni paket E-oskrba

 • Varovalni telefon z gumbom za klic na pomoč.
 • Zapestnico z gumbom za klic na pomoč.
 • SIM-kartico, z direktno povezavo v asistenčni center.
 • Asistenčne storitve 24 ur na dan.

Mesečna naročnina: 29,77 €/mesec 26,77 €/mesec prvih 6 mesecev* akcijska ponudba Varni in povezani na domu


Dodatna oprema

01/05

Dodatna zapestnica za klic na pomoč

Dodatna zapestnica z gumbom za klic na pomoč, ki ga uporabnik nosi s sabo in na daljavo sproži klic. Gumb je vodoodporen, tako da se lahko uporablja tudi med tuširanjem. Baterijsko napajanje. Za sprožitev klica na pomoč morate biti v dosegu varovalnega telefona - oddaljenost do 100 metrov (doseg je odvisen od materialov in načina gradnje bivališča). Namenjena je uporabi znotraj bivališča.
Cena: 3,93 €/mesec

Detektor za dim

Detektor z zvočnim signalom opozori na veliko koncentracijo dima, ki lahko nakazuje na požar, ter sproži klic na pomoč v asistenčni center. Baterijsko napajanje.
Cena: 3,61 €/mesec

Detektor izliva vode

Detektor z zvočnim signalom opozori na veliko , ki lahko nakazuje na požar, ter sproži klic na pomoč v asistenčni center. Cena: 4,38 €/mesec

Stikalo z vrvico za klic na pomoč

Stikalo z vrvico za klic na pomoč omogoča uporabniku, da sproži klic na pomoč preko varovalnega telefona, tako da povleče vrvico na stikalu. Povlečno stikalo se običajno namesti v kopalnico. Baterijsko napajanje.
Cena: 3,79 €/mesec

Detektor ogljikovega monoksida

Detektor ogljikovega monoksida je senzor, ki zazna povečano koncentracijo ogljikovega monoksida v prostoru in samodejno sproži klic v asistenčni center preko varovalnega telefona. Z zvočnim opozorilom na to opozori tudi uporabnika. Namesti se v prostoru, kjer so nameščene enote za kurjenje. Baterijsko napajanje.
Cena: 5,81 €/mesec

Premium dodatek (komplet senzorjev gibanja in senzorjev za vrata) zaradi motene dobave oz. pomanjkanja na svetovnem trgu trenutno ni na voljo.
Kako do sofinancirane E-oskrbe?


E-oskrba za varno bivanje doma

Storitve v okviru projekta E-oskrba na domu, ki traja do 30. 9. 2023 in ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, so za upravičence brezplačne.

Na voljo je financiranje uporabe za do 5000 upravičencev, ki živijo na svojem domu (torej ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe), so polnoletni ter ne morejo v celoti sami skrbeti zase zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti oziroma pretežni del dneva bivajo sami.

Uporabo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V okviru projekta so trenutno zapolnjena vsa razpoložljiva mesta.


PREVERI VEČ


Subvencioniranje vaše občine

Telekom Slovenije skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) izvaja projekt Varni in povezani na domu z namenom povečanja dostopnosti do socialnega servisa pomoči na daljavo oz. varovanja na daljavo s celodnevno povezavo prek telefonskega alarma.

Osnovni namen je zagotoviti starejšim, kronično bolnim in invalidom višjo kakovost življenja in čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju, razbremeniti družine v stalni skrbi za njihove svojce, posledično pa tudi kronično prepolne in kadrovsko podhranjene institucionalno varstvene ustanove.


PREVERI POGOJE


VARNI IN POVEZANI NA DOMU

Telekom Slovenije skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) izvaja projekt Varni in povezani na domu z namenom povečanja dostopnosti do socialnega servisa pomoči na daljavo oz. varovanja na daljavo s celodnevno povezavo prek telefonskega alarma.
Osnovni namen je zagotoviti starejšim, kronično bolnim in invalidom višjo kakovost življenja in čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju, razbremeniti družine v stalni skrbi za njihove svojce, posledično pa tudi kronično prepolne in kadrovsko podhranjene institucionalno varstvene ustanove.
Akcijska ponudba: Varni in povezani na domu
Redna cena namestitve opreme in vzpostavitve priključka za Osnovni paket je 61,00 EUR. Za nove naročnike Osnovnega paketa, ki v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 12 mesecev ali 24 mesecev, velja akcijska ponudba brezplačne namestitve opreme in vzpostavitve priključka. Za nove naročnike Osnovnega paketa, ki v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, velja akcijska ponudba 3,00 EUR popusta za 6 mesecev. Za nove naročnike Osnovnega paketa, ki pa v istem obdobju sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 12 mesecev, velja akcijska ponudba 3,00 EUR popusta za 3 mesece. Za nove naročnike, ki ob sklenitvi naročniškega razmerja predložijo odločbo občine ali drugega ustreznega organa za subvencijo socialnovarstvene storitve socialnega servisa – celodnevna povezava prek osebnega telefonskega alarma - velja, da se subvencionirani del naročnine obračuna neposredno izdajatelju odločbe.

Projektu so se že pridružile številne občine, ki subvencionirajo socialni servis pomoči na daljavo, tako da je storitev za občane na voljo z majhnim doplačilom ali v celoti brezplačno.

Pred naročilom E-oskrbe preverite, ali vaša občina že sodeluje pri tem projektu.

Več informacij in naročilo

Naši svetovalci so vam na voljo za predstavitev storitve, njeno namestitev in uporabo, kakor tudi za pomoč pri naročilu. Naši tehniki pa bodo poskrbeli za brezhibno namestitev in testirali delovanje.

Člani AMZS lahko izkoristite ugodno ponudbo, ki vam zagotavlja varnost in zdravje na domu tudi v času koronavirusa, ko je gibanje še vedno bolj omejeno kot običajno, ko obstaja visoko tveganje okužbe in je tudi dostop do zdravnikov bolj omejen kot sicer.

Člani AMZS lahko zase ali za svojce izkoristite poseben popust pri sklenitvi naročnine na E-oskrbo - kar do 134,20 EUR:

 • brezplačna namestitev (redna cena je 61,00 EUR),
 • popust na mesečno naročnino:
 • prvi mesec brezplačna uporaba ob sklenitvi naročniškega razmerja za 12 mesecev (mesečna naročnina je 24,40 EUR),
 • prve 3 mesece brezplačna uporaba ob sklenitvi naročniškega razmerja za 24 mesecev (mesečna naročnina je 24,40 EUR).

Poleg tega lahko člani AMZS uporabljate storitev SOS Zdravnik po polovični ceni, kar znaša 3,50 EUR mesečno.

SOS Zdravnik je storitev, ki vam 24 ur na dan omogoča telefonski dostop do zdravnika, pripravljenega na vprašanja o ravnanju v primeru poškodb ali slabega počutja, načinu jemanja zdravil ter njihovih učinkih in stranskih posledicah, pa tudi druga vprašanja, ki lahko pomagajo pri sprejemanju hitrih in pravilnih odločitev. Zdravnik je dostopen na posebni številki brez čakalne vrste. Več o storitvi preverite tukaj.

Članom AMZS omogočamo nakup oksimetra Nonin, medicinskega pripomočka, ki se uporablja tudi v bolnišnicah. Oksimeter je zanesljiv pokazatelj koncentracije kisika v krvi in je še posebej koristen v času koronavirusa in prehladnih obolenj ter pri kroničnih boleznih dihal. Člani AMZS, ki so uporabniki storitev Telekoma Slovenije, imate tudi možnost plačila na 12 mesecev. Več o oksimetru si lahko preberete tukaj.

Izjave uporabnikov

Tone, 59 let

Danes smo imeli pri mojih starših, ki imata E-oskrbo, urgentni primer. Mama je omedlela in pohvaliti moram vašo E-oskrbo, da je vse steklo tako, kot mora. Pišem vam zato, ker je bila to res pozitivna izkušnja za moje starše, ki živijo sami, in tudi zame, saj zaradi slabe izkušnje v preteklosti nisem vedel, kako učinkovito delujte ta pomoč. Oče je kontaktiral asistenčni center in vse je bilo urejeno v trenutku. Tudi zdravnik in rešilec sta prišla takoj, tako da se je na srečo vse dobro končalo. Tudi po zaslugi tehnologije.

Ivanka, 65 let

Ko sva se z možem upokojila in oba tudi »uradno« postala starejša, je hčerka vztrajala, da si urediva E-oskrbo, saj, kot pravi, nikoli ne veš, kdaj pride prav. Stara sem 65 let in sem sladkorna bolnica, mož pa je star 67 let. Oba uživava v pokoju in sva precej aktivna.

Nekega dne sva se s prijateljico odpravili na bližnji hrib. Pot je bila zahtevnejša, zato sem se pri hoji malo bolj utrudila in zadihala kot sicer, kar sem pripisala pomanjkanju kondicije. Ko sem prišla domov, pa se je hitro izkazalo, da ni bila kriva samo moja slaba forma. Zaradi padca krvnega sladkorja se mi je nenadoma stemnilo pred očmi in padla sem v nezavest. Imela sem še ravno toliko moči, da sem pritisnila na gumb detektorja E-oskrbe, ki ga nosim okoli vratu. Preostalega se ne spominjam več. Asistenčni center je takoj poslal reševalce in po približno 20 minutah so me že odpeljali v bolnišnico. Le E-oskrbi se lahko zahvalim, da me je rešila, saj se je mož vrnil domov šele zvečer in bi lahko bilo že prepozno.

Osnovni pojmi

Storitev E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa – celodnevna povezava prek osebnega telefonskega alarma, ki je regulirana in nadzorovana s strani pristojnega ministrstva. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS je dne 27. 2. 2017 Telekomu Slovenije izdalo dovoljenje za izvajanje socialnovarstvene storitve socialnega servisa – varovanje na daljavo.
Skladno z veljavnimi predpisi mora imeti uporabnik oskrbovanega stanovanja ves čas trajanja najema sklenjeno pogodbo/dogovor o izvajanju storitve 24-urnega varovanja na daljavo z enim izmed izvajalcev, ki ima dovoljenje za izvajanje te dejavnosti.
Telekom Slovenije skupaj s slovenskimi občinami in ZDUS izvaja projekt Varni in povezani na domu z namenom izboljšati dostopnost do socialnovarstvenega servisa za pomoč na daljavo. Tako bo osebam z zmanjšanimi zmožnostmi, predvsem pa starejšim, kronično in akutno bolnim ali invalidnim osebam ter njihovim skrbnikom predstavljala dodatno pomoč v prizadevanjih za daljše kakovostno bivanje v domačem okolju. Končni cilj projekta je povezati deležnike v sistemu zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe v sistem integriranega zdravstva in oskrbe ter tako uporabnikom zagotoviti celovito oskrbo na daljavo. Razvoj na področju biosenzorjev in komunikacijske tehnologije omogoča oblikovanje naprednih ter stroškovno učinkovitih rešitev spremljanja našega zdravja. Zagotavlja izboljšanje ravni oskrbe in kakovosti življenja za paciente ter pospešitev premika zdravstvene oskrbe iz bolnišnic v skupnost.

V primeru ugovora zoper storitev je treba ugovor vložiti na enega od naslednjih načinov:

 • pisno na naslov Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: reklamacija;
 • osebno na prodajnih mestih Telekoma Slovenije;
 • s klicem na telefonsko številko 041 700 700, 080 8000 ali 080 1000, pri čemer mora naročnik/uporabnik obvezno izpostaviti, da gre za ugovor zoper odločitev/ravnanje/storitev, in jasno opisati težave, navesti lokacijo, na kateri je prišlo do težav, podati ime in priimek, naslov, telefonsko številko, uporabniško ime in šifro naročnika, za katero se podaja ugovor, ter način, na katerega želi prejeti odgovor;
 • pisno na e-naslov reklamacije@telekom.si.

Naročnik storitve E-oskrba lahko skladno z določili Zakona o socialnem varstvu zoper opravljeno storitev vloži ugovor tudi na Socialno zbornico Slovenije, ki ugovor rešuje skladno z določili Pravilnika o reševanju ugovorov zoper opravljene socialnovarstvene storitve zasebnikov (Ur. list RS, št. 117/2003). Ugovor mora vložiti v roku 8 dni od opravljene storitve.


Asistenčne storitve izvaja pogodbeni partner, podjetje Doktor 24 d.o.o., ki ima vsa dovoljenja za izvajanje asistenčnih storitev s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.
Doktor 24 d.o.o. ima dolgoletne izkušnje z izvajanjem asistenčnih storitev, saj je leta 2011 prevzel izvajanje t. i. rdečega gumba. Skupaj s Telekomom Slovenije je oblikoval prenovljeno rešitev Teleoskrba, v sklopu katere so v ponudbi tri storitve: SOS Zdravnik, ki omogoča 24-urno možnost posvetovanja z zdravnikom, SOS Doma in SOS Mobilni.
V asistenčnem centru so zaposleni usposobljeni in izkušeni asistenti, ki imajo bogate izkušnje z uspešno organizacijo pomoči v težkih trenutkih, kot so npr. padci, nenadne slabosti ipd. Doktor 24 je s svojim delom prepoznan tudi s strani nacionalnih organizacij, ki so zadolžene za organizacijo pomoči državljanom (npr. gasilci, postaje nujne medicinske pomoči itd.). Pri delu uporablja sodobno platformo, ki omogoča učinkovito in kakovostno obvladovanje klicev in organizacijo pomoči. Delo v asistenčnem centru poteka pod nadzorom in v sodelovanju z zdravstvenim osebjem. Podjetje Doktor 24 je aktivno na različnih področjih zdravstvenega in socialnega varstva. Aktivno sodeluje v mednarodnem projektu INLIFE, v okviru katerega se razvija pametna ura z detektorjem padcev. Na Planet TV ima Doktor 24 v sodelovanju s PZA svojo oddajo v živo, v kateri vsak petek gosti zdravnika specialista, ki odgovarja tudi na vprašanja gledalk in gledalcev. Enkrat mesečno izdaja revijo Doktor, ki je priložena Nedeljskemu dnevniku.Strokovni vodja je strokovno usposobljena oseba s področja socialnovarstvenih storitev, ki je vpisana v register in je bila imenovana v soglasju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS. Strokovni vodja opravlja nadzor nad izvajanjem storitve E-oskrbe in s tem skrbi za kakovostno zagotavljanje storitev skladno s predpisanimi standardi. Strokovni vodja se tudi aktivno vključuje v razvoj in nadgradnjo storitev ter sodeluje pri reševanju morebitnih pritožb naročnikov.


Akcijska ponudba »Varni in povezani na domu«

Redna cena namestitve opreme in vzpostavitve priključka za Osnovni paket je 61,00 EUR. Za nove naročnike Osnovnega paketa, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 12 mesecev ali 24 mesecev, v obdobju od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 velja akcijska ponudba brezplačne namestitve opreme in vzpostavitve priključka.
Za nove naročnike Osnovnega paketa, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, v obdobju od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 velja akcijska ponudba 3,00 EUR popusta za 6 mesecev. Za nove naročnike Osnovnega paketa, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 12 mesecev, v obdobju od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 velja akcijska ponudba 3,00 EUR popusta za 3 mesece.
Za nove naročnike, ki ob sklenitvi naročniškega razmerja predložijo odločbo občine ali drugega ustreznega organa za subvencijo socialno varstvene storitve socialni servis – celodnevna povezava preko osebnega telefonskega alarma velja, da se subvencionirani del naročnine obračuna neposredno izdajatelju odločbe.

Pri izvajanju storitve E-oskrba Telekom Slovenije zbira in obdeluje osebne podatke naročnika, uporabnika in oskrbovalcev. To so osebni podatki, ki jih ob sklepanju pogodbenega razmerja (npr. na pogodbi in pripadajočih obrazcih) Telekomu Slovenije sporoči naročnik in se nanašajo na:
- naročnika (kdo je naročnik)
Naročnik je oseba, ki s Telekomom Slovenije ob upoštevanju splošnih in posebnih pogojev uporabe storitve sklene naročniško pogodbo za storitev E-oskrbe. Naročnik je lahko uporabnik ali druga oseba. V kolikor naročnik ni uporabnik, mora naročnik za sklenitev naročniške pogodbe in namestitev E-oskrbe imeti soglasje uporabnika.

- uporabnika (kdo je uporabnik)
Uporabnik je ena ali več oseb, pri katerih je nameščena terminalna oprema za storitev E-oskrbe. Uporabniki so na pogodbi za E-oskrbo navedeni z naslovom.

- uporabnikove oskrbovalce (kdo je oskrbovalec)
Oskrbovalec je oseba, ki jo naročnik in uporabnik določita kot kontaktno osebo v primeru sproženega klica na pomoč s strani uporabnika. Asistenčni center bo oskrbovalca kontaktiral in ga obvestil o razlogih za klic ter morebitni intervenciji. Oskrbovalec hrani ključ bivališča uporabnika, pri katerem se izvaja E-oskrba, in ga dostavi v primeru, da je pri intervenciji oz. pri nudenju pomoči uporabniku potrebno odklepanje vrat. Vloga oskrbovalca je opredeljena tudi v splošnih pogojih storitve E-oskrba, ki je dodatek k pogodbi. Asistenčni center stopi v stik s kontaktnimi osebami po vrstnem redu, kot so vpisani. Podatke o oskrbovalcih Telekomu Slovenije posreduje naročnik. Pred posredovanjem podatkov je dolžan osebe, katerih podatke bo navedel, o tem seznaniti in od njih pridobiti ustrezno soglasje.


Pri naročnikih, ki uporabljajo storitve z vključenimi senzorskimi rešitvami, se pri izvajanju storitve obdelujejo tudi podatki, zbrani s pomočjo senzorjev, nameščenih pri uporabniku. Te podatke lahko vidijo uporabnik, naročnik, oskrbovalci in izvajalec storitve. Za izvajanje storitve E-oskrbe se v centru za pomoč na daljavo (asistenčnem centru) zbirajo in beležijo podatki o posebnostih pri izvajanju storitve pri posameznem uporabniku, podatki o sproženih klicih na pomoč ter podatki, pridobljeni iz senzorske opreme.

Klici v centru za pomoč na daljavo se snemajo.

Podatki se uporabljajo za izvajane storitve in druge namene v skladu s Posebnimi pogoji uporabe storitve E-oskrba družbe Telekom Slovenije, d.d., in Politiko zasebnosti. Za trženje se podatki naročnika uporabljajo le v primeru, da naročnik poda ustrezno soglasje.

Več o obdelavi podatkov je na voljo v Posebnih pogojih uporabe storitve E-oskrba družbe Telekom Slovenije, d.d., in v Politiki zasebnosti. Podatki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo.


Detektor gibanja:

Detektor izliva vode:

Detektor ogljikovega monoksida:

Detektor za dim:

Detektor za vrata:

Mobilni detektor gibanja na obesku za klic na pomoč:

Stikalo z vrvico za klic na pomoč:

Varovalni telefon:

Zapestnica za klic na pomoč:Navodila za uporabo
Prodajna ponudba

Sledite nam na družbenih omrežjih

Ne zamudite novih ponudb in akcij prvega slovenskega operaterja.

Pišite nam

Prosimo, izberite vrsto sporočila: