Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Tečaj kibernetske varnosti v okoljih OT

Program 5-dnevnega tečaja je zasnovan na podlagi praktičnega in teoretičnega znanja predavateljev s priznanimi certifikati (SANS – GICSP, GRID) s področja ICS (industrijskih kontrolnih sistemov).

Oddaj povpraševanje
OT Security 4 3

Zakaj obiskati Tečaj kibernetske varnosti v okoljih OT?

Zavedanje o pomembnosti kibernetske varnosti v okoljih informacijske tehnologije (IT) je v današnjem času na visokem nivoju. Kaj pa velja za okolja operativne tehnologije (OT)? Ta so bila dolgo časa izolirana in s tem tudi zaščitena pred morebitnimi napadalci. Zaradi potreb smo v zadnjem desetletju priča povezovanju okolij operativne in informacijske tehnologije, pri tem pa moramo upoštevati zagotavljanje varnosti v industrijskih okoljih in okoljih kritične infrastrukture, kjer z operativno tehnologijo poskrbimo za nemoteno delovanje procesov.

Tecaj Kibernetska Varnost OT Header 4 3

S povezovanjem okolij informacijske in operativne tehnologije žal prihaja tudi do novih varnostnih izzivov za okolje operativne tehnologije, kar zahteva nove pristope, ki bodo poskrbeli za ustrezen nivo zaščite in zagotovili neprekinjenost delovanja sistemov.

Pen Testi 16 9

V okolju OT so zastavljene tudi drugačne prioritete kot v okolju IT. Varnost delovanja sistema operative tehnologije je na prvem mestu, sledijo ji razpoložljivost, integriteta in zaupnost, kar pa se razlikuje od okolij informacijske tehnologije, kjer varnostni model postavlja na prvo mesto zaupnost.

Razlika med opremo v okoljih informacijske tehnologije in opremo v okoljih operativne tehnologije je velika. V okoljih OT se uporabljajo naprave, ki izvajajo procese, so namenske, komunicirajo po nestandardnih protokolih in so sestavljene iz več povezanih arhitektur na različnih nivojih. Glede na naše bogate praktične izkušnje, ki smo jih pridobili v okviru izvajanja varnostnih pregledov, ugotavljamo, da v tovrstnih okoljih velikokrat odkrijemo zastarelo, a še delujočo opremo in operacijske sisteme, na katere ni mogoče namestiti niti protivirusne zaščite, še manj pa varnostnih popravkov. S tem bi namreč lahko povzročili nedelovanje aplikacij, ki skrbijo za nemoteno izvajanje procesov v industriji ali kritični infrastrukturi. Iz navedenega lahko zaključimo, da le s pravilnim pristopom in vpeljavo novih tehnologij omogočimo varovanje okolij operativne tehnologije.

Zakaj se udeležiti tečaja?

Program 5-dnevnega tečaja je zasnovan na podlagi praktičnega in teoretičnega znanja predavateljev s priznanimi certifikati (SANS – GICSP, GRID) s področja ICS (industrijskih kontrolnih sistemov). Na izobraževanju bo podano veliko teoretičnega znanja in praktičnih vaj, prilagojenih področju operativne tehnologije. Na tak način boste spoznali delovanje in ranljivost naprav, ki se nahajajo v okoljih operativne tehnologije in so del industrije ali kritične infrastrukture. Med izobraževanjem se bomo osredotočili na razumevanje kibernetske varnosti v okoljih operativne tehnologije in učinkovito zaščito okolja pred zlorabami ter hekerskimi napadi, in na tak način poskrbeli za neprekinjenost izvajanja procesov.

Datum:  11. do 15. marec 2024

Trajanje: 5 dni

Lokacija: Telekom Slovenije

Predavatelji: nosilec tečaja je Boris Krajnc z izbranimi strokovnjaki za kibernetsko varnost v okoljih IT in OT

Predavatelja 1 Kibernetska Varnost OT