Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Donacije 090

Donacije 090 je storitev Telekoma Slovenije, ki je namenjena zbiranju prostovoljnih prispevkov oziroma donacij.

Oddaj povpraševanje
Zakup Neosvetljenih Opticnih Vlaken450x300

Storitev organizatorjem akcij zbiranja prostovoljnih prispevkov omogoča, da prek donacijske številke 090 izvajajo humanitarno akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov, klicateljem na donacijsko številko 090 pa, da z enim klicem darujejo donacijo v višini 1,25 € ali 2,99 €.

Telekom Slovenije sklenitev naročniškega razmerja za uporabo donacijske številke 090 omogoča organizacijam, ki so v skladu s posebnimi predpisi v RS upravičene, da opravljajo humanitarne, dobrodelne, kulturne, vzgojno-izobraževalne, znanstvene, športne, ekološke, religiozne dejavnosti oziroma delujejo kot organizirana invalidska organizacija.

Klic na donacijske številke 090 je omogočen klicateljem iz mobilnega in fiksnega omrežja Telekoma Slovenije in klicateljem operaterjev, s katerimi bo organizator akcije sklenil dogovor o zbiranju prostovoljnih prispevkov.

Postopek pridobitve donacijske številke 090

Organizator akcije, ki izpolnjuje pravila in pogoje za pridobitev številke 090, pošlje kratko prošnjo z opisom dejavnosti organizacije, točnim opisom in namenom zbiranja sredstev, predvidenim terminom zbiranja sredstev, načrtom oglaševanja akcije in spremljajoče tekste oziroma posnetke ter dokazila, iz katerih je razvidna dejavnost organizacije, na elektronski naslov smsdonacije@telekom.si ali po pošti na naslov Telekoma Slovenije, s pripisom Donacije 090.

Postopek doniranja za klicatelja

Klicatelji mobilnega in fiksnega omrežja Telekoma Slovenije in klicatelji operaterjev, s katerimi bo organizator akcije sklenil dogovor o zbiranju prostovoljnih prispevkov, lahko enostavno in hitro izkažejo svojo dobrodelnost. S klicem na donacijsko številko 090 klicatelj daruje donacijo v višini 1,25 € ali 2,99 €. Znesek posamezne donacije je izpisan na računu za telekomunikacijske storitve oziroma se takoj ob donaciji odšteje z uporabnikovega računa Mobi.

SMS-donacije

Storitev SMS-donacija je rešitev, ki jo Telekom Slovenije ponuja organizacijam, društvom ali ustanovam, ki opravljajo splošnokoristne, humanitarne in dobrodelne dejavnosti ter izpolnjujejo pogoje v skladu s ponudbo za pridobitev SMS-donacije. S tem Telekom Slovenije izkazuje svojo družbeno odgovornost in dobrodelnost.

Storitev uporabnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije omogoča, da prek mobitela s poslanim SMS-sporočilom donirajo 1 €​, 5 € ali 10 € v dobrodelne namene, odvisno od želje organizatorja posamezne akcije.

Postopek pridobitve SMS-donacije

Organizator akcije, ki izpolnjuje pravila in pogoje za pridobitev SMS-donacije, pošlje kratko prošnjo z opisom dejavnosti organizacije, namenom zbiranja sredstev, predvidenim terminom zbiranja sredstev in izbrano ključno besedo ter priloženimi dokazili na smsdonacije@telekom.si ali po pošti na naslov Telekoma Slovenije.

Postopek doniranja

Uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije lahko donirajo tako, da pošljejo SMS-sporočilo z ustrezno ključno besedo na 1919. V povratnem SMS-sporočilu bodo dobili zahvalno sporočilo. Odhodno sporočilo se uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, dohodno oz. zahvalno SMS-sporočilo pa se v skladu z dogovorom z organizacijo uporabniku zaračuna po ceni, določeni v pogodbi, in sicer 1, 5 ali 10 €. Znesek posamezne donacije je izpisan na računu za telekomunikacijske storitve oziroma se takoj ob donaciji odšteje z uporabnikovega Mobiračuna.​

SMS-prispevki

Storitev SMS-prispevki uporabnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije omogoča periodično doniranje sredstev prek SMS-sporočil. Uporabnik za vklop storitve pošlje ključno besedo na 3113.

Upravičenci do izvajanja storitve (ponudniki storitve)

Do izvajanja storitve SMS-prispevki so upravičene organizacije, društva in ustanove, ki opravljajo splošnokoristne, humanitarne in dobrodelne dejavnosti in so v tekočem letu vpisane v Seznam upravičencev do donacij, ter šolski skladi po ponudbi za šolske sklade.

Politične stranke niso upravičene do izvajanja storitve.

Kdo lahko uporablja storitev?

Storitev lahko uporabljajo:

  • mobilni naročniki Telekoma Slovenije,
  • predplačniški uporabniki (Mobi, Spar Mobil, Hip mobil in IZI).

Uporaba storitve

  • VKLOP STORITVE: Pošljite SMS s ključno besedo XXXX na 3113 (ključne besede se spreminjajo glede na ponudnika storitve in ceno, samostojna številka ostaja 3113).
  • POTRDITEV VKLOPA: Pošljite SMS s ključno besedo XXXX DA na 3113.
  • IZKLOP STORITVE: Pošljite SMS s ključno besedo XXXX NE na 3113.
  • PERIODIČNI PRISPEVEK: Uporabnik periodično (na Y dni) dobi dohodno SMS-sporočilo, ki se mu zaračuna po ceni prispevka.

Cenik

Cena za odhodno SMS-sporočilo (MO -komunikacija): vsako odhodno SMS-sporočilo se uporabniku zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku paketa.

Cena za različna dohodna SMS-sporočila (MT- komunikacija): posredovani SMS (prispevek) se v skladu z dogovorom s humanitarno organizacijo uporabniku zaračuna po ceni, določeni v pogodbi, in sicer 1, 5 ali 10 EUR (stopnja DDV je 0 %).

Priključnina za zakup ključne besede: vsaka ključna beseda se zaračuna ponudniku storitve v enkratnem znesku 30 EUR brez DDV oz. 36,6 EUR z DDV za čas trajanja pogodbe.

Mesečna naročnina se zaračuna ponudniku storitve mesečno: 10 EUR brez DDV oz. 12,2 EUR z DDV.

Provizija: za vsako uspešno zaračunano dohodno SMS-sporočilo uporabnika (prispevek) Telekom Slovenije ponudniku storitve zaračuna strošek provizije. Cenik najdete tukaj pod točko 9.

Storitev se vključi pri vsakem operaterju mobilne telefonije ločeno.