Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Pametno okolje

Spremljanje in analiza okoljskih parametrov nudita podporo pri odločanju o ukrepih, ki so nujni za zagotavljanje kakovosti bivanja, večjo kakovost pridelkov in možnost napovedi nevarnosti, ki jih povzročajo ujme.

Oddaj povpraševanje
Pametno Okolje

Kaj je pametno okolje?

Z ustrezno terminalsko opremo, povezano v analitično platformo, je mogoče spremljati koncentracijo plinov v ozračju, raven hrupa in padavin, kakovost zemlje ter vode in raven vodostaja.

Prek ustrezne analitike in korelacije meritev lahko tako vzpostavimo sistem obveščanja za pozebe in poplave ter spremljamo vpliv okolice na pridelek v mestih in učinek spremembe prometne ureditve na kakovost zraka.