Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Daljinske števčne meritve

Optimalna raba energentov in poraba vode sta temeljna cilja za poslovno uspešnost, trajnost in skrb za naše okolje.

Oddaj povpraševanje
Daljinske Meritve

Rešitev omogoča komunalnim podjetjem digitalizacijo merilnih mest (števcev) ter vzpostavitev samodejnega odčitavanja porabe in stanja energentov. Rešitev vključuje tudi sistem za učinkovito upravljanje in optimizacijo distribucije ter dobave energentov, npr. vode, toplote in plina, v realnem času.

Implementacija rešitve je preprosta: izvede se nadgradnja obstoječega števca, celoten sistem pa se lahko nadgrajuje postopno, skladno z načrtovanimi obdobji umerjanja števčnih sistemov.

Odgovori strokovnjaka

Katere rešitve za pametna mesta, ki jih je skupaj s partnerji razvil Telekom Slovenije, v vašem podjetju uporabljate in zakaj ste se zanje odločili?

Komunalno podjetje Velenje uporablja rešitev, ki omogoča digitalizacijo, poenostavljeno centralno upravljanje števcev in samodejno odčitavanje porabe. Rešitev je mogoče prilagoditi različnim tipom energetskih virov, kot so topla/hladna voda, ogrevanje in plin. Poleg tega rešitev vključuje tudi sistem za učinkovito upravljanje in optimizacijo distribucije in dobave energentov, kot so voda, toplota in plin, v realnem času. Vzporedno s tehnologijo NB-IOT, s katero spremljamo porabo na posameznih odjemnih mestih, za daljinski nadzor komunalnih sistemov iz objektov v skupen SCADA-sistem uporabljamo tudi prenos podatkov prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije. Poraba pri končnih uporabnikih ob spremljanju obratovalnih parametrov na sistemu za nas pomeni popolno obvladovanje vseh tehnoloških in hidravličnih karakteristik, ki so pogoj za dobro obratovanje sistema in zadovoljstvo končnega uporabnika.

Katere prednosti ta rešitev prinaša vašemu podjetju in občanom oz. si jih obetate?

Rešitev daljinskega odčitavanja omogoča učinkovitejše upravljanje z energetsko oz. komunalno infrastrukturo, saj fizično odčitavanje ni več potrebno, posledično pa ni pavšalnih obračunov. Manjše je število reklamacij, hitrejše je odkrivanje okvar in s tem zmanjšanje izgub pri prenosu energije/vode do končnih odjemalcev in ne nazadnje je enostavnejše tudi obračunavanje. Poleg prenosa stanja števca lahko prenesemo tudi druge parametre: tlak, pretok, temperaturo in tehnične napake samega števca, zajem števčnega stanja pa je možen ne glede na proizvajalca števcev. Navdušeni smo tudi nad dobrim pokrivanjem s signalom omrežja, zato je zajem števčnih stanj omogočen tudi tam, kjer do sedaj daljinsko odčitavanje ni bilo mogoče.

Zakaj ste se odločili za sodelovanje s Telekomom Slovenije?

Telekom Slovenije nam je skupaj s partnerji zagotovil celovito rešitev. S pilotnim projektom je dokazal, da je rešitev zanesljiva in dobra, hkrati pa se je dokazal kot strokovno zelo močan partner, ki zmore pripraviti zanesljivo rešitev na ključ.

Ali imate na področju rešitev pametnih mest še kakšne načrte za prihodnost?

V prihodnosti bomo razmišljali o rešitvah, kot so mobilne aplikacije, s katerimi bi uporabniki lahko na mobitelih spremljali svojo porabo, kar bi jim omogočalo še bolj skrbno upravljanje s porabo energetskih virov in tudi stroški. Hkrati bi lahko uvedli virtualne energetske izkaznice, ki bi na zemljevidu mesta prikazale objekte glede na njihove trajnostne karakteristike, torej letno porabo energije glede na povprečje. S takšnimi rešitvami bi stopili še korak bližje uporabnikom in jih še bolje vključili v spremljanje porabe, kar bi lahko vplivalo tudi na to, da bi bili še bolj zadovoljni z našimi storitvami.