Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

SD-WAN

Varne podatkovne povezave.

Oddaj povpraševanje
Cisco Sd Wan 1000X1000px

Povezovanje oddaljenih lokacij podjetja v enovito in varno poslovno omrežje je osnova za dobro poslovanje sodobnega podjetja. Hibridna povezljivost lokacij, ki je mogoča prek različnih tehnologij povezovanja, zagotavlja visoko razpoložljivo delovanje storitve.

Storitev SD-WAN je namenjena povezovanju oddaljenih lokacij naročnika v enovito zasebno omrežje.

Storitev se lahko vključi prek kateregakoli internetnega dostopa Telekoma Slovenije, prek storitve VPN L3 (zaradi večje varnosti pred spletnimi napadi) ali prek dostopa do interneta kateregakoli drugega operaterja po svetu.

Podatkovni dostop (internetni dostop ali VPN L3) je lahko vzpostavljen prek katerekoli tehnologije (optika, xDSL, LTE, mikrovalovna zveza…).

Glavna prednost storitve je, da lahko sočasno uporablja več fizičnih povezav, prek katerih lahko usmerja promet odvisno od kakovosti posamezne zveze in od prioritet posameznega tipa prometa.

Vsa potrebna tehnična oprema za delovanje storitve (SD-WAN Controler) je centralizirana v prostorih Telekoma Slovenije. Na posamezni lokaciji naročnika je posebna oprema (CPE), ki zagotovi delovanje SD-WAN prek ene ali več fizičnih dostopov.

Ključne prednosti:

 • sočasna uporaba več fizičnih povezav,
 • hitra in enostavna vključitev posameznih lokacij,
 • učinkovito usmerjanje prometa v internet/oblak,
 • povezljivost lokacij v tujini brez najemanja dragih mednarodnih povezav,
 • neomejeno število povezanih lokacij,
 • hibridna povezljivost lokacij (IP/MPLS, mobilna (3G, 4G), internet).

Zakaj SD-WAN?

Centralizirano upravljanje vseh povezav – enostavni upravljavski vmesnik omogoča centralizirano upravljanje, nadzor in statistiko omrežja, tudi večjega števila lokacij. Spremembe (varnostne) politike se samodejno aplicirajo na vse geografsko razpršene CPE enote.

Uporaba dvojne/nadomestne povezave – enostavna konfiguracija in hkratna uporaba obeh povezav. Povezave delujejo kot eno, saj CPE sam usmerja promet po najboljši poti (oz. v skladu s postavljenimi pravili).

Usmerjenje poslovno pomembnih aplikacij – promet pomembnih aplikacij lahko vedno poteka po najkvalitetnejši povezavi. Manj pomemben promet je ob zamaških lahko preusmerjen preko alternativnih poti (npr. xDSL, LTE). To omogoča polno izkoriščenost pasovne širine.

»Veriženje aplikacij«– omogoča »veriženje« aplikacij (service chaining) v podatkovnem centru (npr.: požarna pregrada, IPS/IDS, AntiVirus/Filtering, DPI itd.)

Lokalni izhod v internet – manj pomemben promet je lahko že na posamezni lokaciji preusmerjen direktno v internet. Tako ni potrebno, da se ves promet usmerja preko centralne lokacije in nato v internet.

Upravljan, najemni model – ni stroškov investicij.

SD WAN Shema

Cisco SD-WAN

Omogoča uspešno komunikacijo in izmenjavo podatkov med dislociranimi enotami oziroma podružnicami.

Značilnosti rešitve Cisco SD-WAN

 • Varna podatkovna povezava - storitev je namenjena povezovanju oddaljenih lokacij naročnika v enovito zasebno omrežje
 • Centralizirano upravljanje vseh povezav – enostavni upravljavski vmesnik omogoča centraliziran nadzor omrežja.
 • Podvojeni kontrolni elementi omrežja – vsi kontrolni elementi omrežja so lahko podvojeni in geografsko razpršeni.
 • Na posamezni lokaciji naročnika je potrebna specifična oprema, ki zagotovi delovanje SD-WAN preko ene ali več fizičnih dostopov.
 • Integracija s ponudniki oblačnih storitev – rešitev omogoča postavitev virtualne lokacije v oblačno storitev, ki je enakovredna ostalim lokacijam.
 • Neodvisen podatkovni dostop (Internetni dostop ali MPLS-VPN) je lahko vzpostavljen prek kateregakoli medija oz. tehnologije (optika, xDSL, LTE, mikrovalovna zveza…) prek katerega koli ponudnika storitve v Sloveniji ali tujini.
 • Uporaba dvojne/nadomestne povezave – enostavna konfiguracija in hkratna uporaba obeh povezav. Povezave delujejo kot eno, saj CPE sam usmerja promet po najboljši poti (oziroma v skladu s postavljenimi pravili).
 • Usmerjanje prometa glede na pomembnost aplikacije – promet kritičnih aplikacij se (lahko) vedno pretaka po najkvalitetnejši povezavi. Nekritični promet je ob zamaških (lahko) preusmerjen preko alternativnih poti (npr. xDSL, LTE).
 • Neposredni izhod v internet – nekritičnemu prometu, je lahko na posamezni lokaciji omogočen direktni izhod v Internet. Ni potrebe, da se ves promet usmerja preko centralne lokacije in nato v Internet.
Cisco Partner Logo

Zakaj Telekom Slovenije z rešitvijo Cisco SD-WAN?

 • Za upravljanje in vzdrževanje storitve SD-WAN skrbijo redno zaposleni strokovnjaki Telekoma Slovenije.
 • Telekom Slovenije ima razvejano hrbtenično optično in IP/MPLS omrežje v regiji JZ Evrope. V tujini sodelujemo s lokalnimi partnerji, ki nam zagotavljajo last-mile povezavo do poslovnih strank.
 • Telekom Slovenije nudi storitev proaktivnega nadzora 365/24/7, ki spremlja stanje omrežja poslovne stranke.
 • Napredne varnostne rešitve - DDOS za storitve internet.
 • Tehnično opremo za delovanje storitve (SD-WAN Controler) lahko vzpostavimo v prostorih Telekoma Slovenije ali distribuirano na lokacijah naročnika oz. v oblaku.
 • Telekom Slovenije nudi najemni model storitve in naprav.

Nivo orkestracije:

 • prva točka preverjanje identitete,
 • prenos vstopnih list vSmart/vManage vsem robnim usmerjevalnikom,
 • uporabi se lahko tudi NAT prehod.

Prenosni podatkovni nivo:

 • fizični ali virtualni,
 • dodajanje brez prehodne konfiguracije,
 • izvajanje varnostnih politik,
 • izvoz statistik uspešnosti.

Nivo upravljanja:

 • celovit pogled nad upravljanjem, ki se dnevno izvaja,
 • centralizirano odpravljanje incidentov, nadziranje in spreminjanje nastavitev,
 • API-programski vmesnik in večstopenjska vloga upravljanja.

Nivo nadzora:

 • delitev informacij med usmerjevalniki,
 • delitev in izvajanje varnostnih politik.
Elementi Resitve SD WAN 1074X800px

Hitra vprašanja - strokovnjak odgovarja